De Technische School

De voormalige Technische School aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen is op vrijdag 8 juni 2012 officieel weer in gebruik genomen. Na twee jaar van grondige renovatie kreeg het monumentale pand een nieuwe bestemming als bedrijfsverzamelgebouw en appartementencomplex, een ideale vestigingsplaats voor diverse bedrijven in een uniek en authentiek gebouw. Belangstellenden konden op de openingsdag rondkijken in dit stukje historie waar tienduizenden jongeren sinds 1908 een technische opleiding kregen.

Bestemmingsplan

sample imageHet bestemmingsplan Burgemeester Falkenaweg 54, Heerenveen, had de bedoeling een gemengde invulling te geven aan de voormalige schoolgebouwen. Een herinvulling was wenselijk en noodzakelijk voor het behoud van de gebouwen. Dit werd van belang geacht, enerzijds omdat de gebouwen een zekere cultuurhistorische en karakteristieke waarde vertegenwoordigen. Anderzijds werd hiermee bereikt dat de bebouwingsstructuur langs de Burgemeester Falkenaweg intact bleef en dat het een bijdrage heeft geleverd aan het behoud van het multifunctionele gebruikskarakter van de bebouwing langs de Burgemeester Falkenaweg.

Plan van aanpak

sample imageEr zijn plannen ontwikkeld om het gebied tussen de Burgemeester Falkenaweg en de Sieger van de Laanstraat in te vullen met woningen, het project Falkena Binnen. Deze woningen zijn deels geprojecteerd op het gebouwencomplex van de voormalige SBO. Om aan deze plannen uitvoering te kunnen geven wordt het achterste deel van het gebouwencomplex van de voormalige SBO gesloopt. Een deel van de gronden waarop de te slopen gebouwen staan, worden als bijbehorende terrein bij het perceel Burgemeester Falkenaweg 54 in gebruik genomen. Het oudste gedeelte van de voormalige SBO gebouwen blijft bestaan.

Werkzaamheden

sample imageIn 2010 koopt Bert Jonker het pand met als doel het pand een bestemming te geven voor Ondernemen, Wonen en Eten. Eind 2010 zijn de sloopwerkaamheden gestart en in november dat jaar heeft van der Wal Sloopwerken, het achterste deel van de voormalige Technische School gesloopt. Het gebouw is in 2011 en 2012 geheel gerenoveerd. De voormalige gymzaal is verbouwd tot een kantoorlandschap. In de zaal is een schuin lopende entresol (tussenverdieping) gerealiseerd met werkplekken en spreekkamers. Veel oude materialen o.a. stalen buitenkozijnen zijn hergebruikt. Daarbij zijn deze authentieke kozijnen gebruikt om transparante spreekruimtes te creëren. Oude traptreden zijn gebruikt om toegang te geven tot de entresol. Het gehele gebouw is van binnenuit geïsoleerd met voorzetwanden en nieuwe kozijnen. De oude klaslokalen zijn verbouwd tot professionele kantoorruimten en fraaie appartementen. Daarmee is een belangrijk cultureel erfgoed voor Heerenveen en Friesland bewaard gebleven.

Historisch verleden

sample imageIn de zomer van 1908 is met de bouw van de ambachtsschool begonnen, naar een ontwerp van architect A. Brandsma Jzn. Het werk wordt gegund aan de laagste inschrijvers, de aannemers G. Bosma en L. v.d. Meulen uit Heerenveen. De geschiedenis van het schoolgebouw weerspiegelt de ontwikkeling die het technisch onderwijs in de afgelopen eeuw heeft doorgemaakt. Begon de school in 1908 met 29 leerlingen, tien jaar later zijn het er al 82. In dat jaar wordt ook de Avondtekenschool van Schoterland in de ambachtsschool ondergebracht. In de oorlog vorderen de Duitsers de school op de praktijklokalen na. De leerlingen krijgen tijdelijk les in het oude ziekenhuis aan de Pastorielaan.

Klik hier voor het fotoalbum van de Ambachtsschool/Technischeschool.

Klik hier voor de geschiedenis van de Ambachtsschool/Technischeschool.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Gemeente Heerenveen

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen

Clafis Heerenveen