Wijkvernieuwingsplannen - HeerenveenMidden

Deze website presenteert de ingrijpende vernieuwingen in de wijk HeerenveenMidden, aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt in korte lijnen de wijkvernieuwingsprojecten van de wijk HeerenveenMidden in beeld gebracht, deze website is tevens een verlengstuk van mijn website "Geschiedenis van HeerenveenMidden". In het linker menu vind u de verwijzingen naar deelprojecten en fotoalbums.

sample imageHet eerste plan dateert uit 1995, in het voorjaar van 1995 kreeg Van Dijk, Van Soomeren en Partners(DSP) uit Amsterdam opdracht van de gemeente Heerenveen om een buurtverbeteringsplan op te stellen door en voor bewoners van Heerenveen Midden. Het besluit van de gemeente om zo'n plan op te stellen en daar een extern bureau bij in te schakelen past in het beleid voor sociale vernieuwing van de gemeente Heerenveen. De gemeente wil dat sociale vernieuwing gestalte krijgt door wijk- en dorpsplannen op te stellen samen met bewoners. Zo'n plan wordt dan vastgesteld, gaat in uitvoe­ring, wordt na een aantal jaren weer met bewoners samen bijgesteld, en rolt zo cyclisch verder. Kortom, een wijk- of dorpsplan als een methodiek om burger en bestuur dicht bij elkaar te brengen en de betrokkenheid van de burger bij de eigen leefomgeving te vergroten. Heerenveen Midden kreeg de primeur voor zo'n plan. Als naam werd gekozen: buurtverbeteringsplan.

sample imageIn 2004 zijn de eerste stappen gezet voor een wijkontwikkelingsplan voor HeerenveenMidden. Op de pagina Tuindorp vind de start plaats van het deelproject Tuindorp wat een onderdeel is van het wijkontwikkelingsplan. Klik hier voor de wijkontwikkelingskrant van 26-05-2004. Op 1 maart 2010 is de Wijkvisie en de Stedenbouwkundige visie op Heerenveen-Midden vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen. In rap tempo wordt nu gewerkt aan de vervolgstappen richting uitvoering. Voor de verschillende deelgebieden zullen Beeld Kwaliteitsplannen worden opgesteld. Om het proces niet te vertragen wordt voor het deelgebied Kempenaerssingel - onderdeel Taconishof hierbij een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Dit onderdeel zal t.z.t inhoudelijk worden overgenomen in het Beeld Kwaliteitsplan deelgebied Kempenaerssingel.

Deelgebied Kempenaerssingel

sample imageIn de planontwikkeling voor Heerenveen Midden is de kwaliteit van de lange groene waterpartij in het deelgebied Kempenaerssingel versterkt en het uitzicht optimaal benut. Deze singelzone geeft extra kwaliteit aan de hele wijk. Aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde is nieuwe bebouwing gepland bestaande uit eengezinswoningen. De kopwoningen richten zich op de singel, waardoor een bebouwingswand is ontstaan. Aan de noordkant sluit de bouw van een woongebouw aan op de stedelijke bebouwing langs de Koornbeursweg.

Deelgebied Tellepark

sample imageKarakteristiek voor de ruimtelijke ontwikkeling van Heerenveen is de noord-zuid structuur. Voor Heerenveen Midden is de noord-zuid structuur met de lange lijnen zoals de Burgemeester Falkenaweg, Coehoorn van Scheltingaweg en Europalaan, ook duidelijk herkenbaar. Het stedenbouwkundigplan voor het wijkontwikkelingsplan voor Heerenveen Midden heeft deze structuur waar mogelijk herstelt en versterkt. Voor Heerenveen Midden zal het Tellepark drie, qua identiteit verschillende, noord-zuid lijnen krijgen. De groenzone moet extra kwaliteit geven aan de hele wijk.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

Archief HeerenveenMidden

Gemeente Heerenveen

Penta Architecten

Sacon Architecten

Projectenbureau Clafis

Accolade

WoonFriesland

Friso Bouwgroep

Bouwgroep Dijkstra Draisma

Bouwbedrijf de Bouwhorst

Bijonsinterieur

Irene & Jan van der Dam

Feannet

Flitsnieuws