Wijkvernieuwing Heerenveen-Midden

Deze website presenteert de ingrijpende vernieuwingen in de wijk Heerenveen-Midden, aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt in korte lijnen de wijkvernieuwingsprojecten van de wijk Heerenveen-Midden in beeld gebracht, deze website is tevens een verlengstuk van mijn website "Geschiedenis van Heerenveen-Midden". In het linker menu vind u de verwijzingen naar deelprojecten en fotoalbums.

sample imageHet eerste plan dateert uit 1995, in het voorjaar van 1995 kreeg Van Dijk, Van Soomeren en Partners(DSP) uit Amsterdam opdracht van de gemeente Heerenveen om een buurtverbeteringsplan op te stellen door en voor bewoners van Heerenveen-Midden. Het besluit van de gemeente om zo'n plan op te stellen en daar een extern bureau bij in te schakelen past in het beleid voor sociale vernieuwing van de gemeente Heerenveen. De gemeente wil dat sociale vernieuwing gestalte krijgt door wijk- en dorpsplannen op te stellen samen met bewoners. Zo'n plan wordt dan vastgesteld, gaat in uitvoe­ring, wordt na een aantal jaren weer met bewoners samen bijgesteld, en rolt zo cyclisch verder. Kortom, een wijk- of dorpsplan als een methodiek om burger en bestuur dicht bij elkaar te brengen en de betrokkenheid van de burger bij de eigen leefomgeving te vergroten. Heerenveen-Midden kreeg de primeur voor zo'n plan. Als naam werd gekozen: buurtverbeteringsplan.

sample imageIn 2004 zijn de eerste stappen gezet voor een wijkontwikkelingsplan voor Heerenveen-Midden. Op de pagina Tuindorp vind de start plaats van het deelproject Tuindorp wat een onderdeel is van het wijkontwikkelingsplan. Klik hier voor de wijkontwikkelingskrant van 26-05-2004. Op 1 maart 2010 is de Wijkvisie en de Stedenbouwkundige visie op Heerenveen-Midden vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen. In rap tempo wordt nu gewerkt aan de vervolgstappen richting uitvoering. Voor de verschillende deelgebieden zullen Beeld Kwaliteitsplannen worden opgesteld. Om het proces niet te vertragen wordt voor het deelgebied Kempenaerssingel - onderdeel Taconishof hierbij een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Dit onderdeel wordt overgenomen in het Beeld Kwaliteitsplan deelgebied Kempenaerssingel.

Deelgebied Kempenaerssingel 2010

sample imageIn de planontwikkeling voor Heerenveen-Midden is de kwaliteit van de lange groene waterpartij in het deelgebied Kempenaerssingel versterkt en het uitzicht optimaal benut. Deze singelzone geeft extra kwaliteit aan de hele wijk. Aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde is nieuwe bebouwing gepland bestaande uit eengezinswoningen. De kopwoningen richten zich op de singel, waardoor een bebouwingswand is ontstaan. Aan de noordkant sluit de bouw van een woongebouw aan op de stedelijke bebouwing langs de Koornbeursweg.

Deelgebied Tellepark 2012

sample imageKarakteristiek voor de ruimtelijke ontwikkeling van Heerenveen is de noord-zuid structuur. Voor Heerenveen-Midden is de noord-zuid structuur met de lange lijnen zoals de Burgemeester Falkenaweg, Coehoorn van Scheltingaweg en Europalaan, ook duidelijk herkenbaar. Het stedenbouwkundigplan voor het wijkontwikkelingsplan voor Heerenveen-Midden heeft deze structuur waar mogelijk herstelt en versterkt. Voor Heerenveen-Midden zal het Tellepark drie, qua identiteit verschillende, noord-zuid lijnen krijgen. De groenzone moet extra kwaliteit geven aan de hele wijk.

Projecten 2017-2019

sample imageOnderstaande projecten zijn in ontwikkeling, bouwfase of zijn vanaf 2018 gestart. Voor de projecten Tellepark(fase 3 en 4), Zorgcentrum Marijke Hiem, Zorgappartementen Kruiskerk en 52 woningen WoonFriesland, zijn nieuwe informatie- en foto pagina's in de maak.

 • Falkena Park (gereed 2019).
 • Résidence Tellepark (gereed 2019).
 • Herontwikkeling Rabobank gebouw (gereed 2019).
 • Kop van Midden (gereed 2019).
 • Tellepark fase 3 en 4 (gestart 2019 - gereed 2020).
 • Zorgcentrum Marijke Hiem (gestart 2019 - gereed 2020).
 • 52 woningen WoonFriesland (gereed 2019).
 • Talant (start november 2019 - gereed 2020)
 • Zorgappartementen Kruiskerk (in ontwikkeling)
 • Oproep voor documenten en beeldmateriaal

  sample imageOm deze website zo compleet mogelijk te maken, ben ik voor onderstaande projecten op zoek naar documentatie en beeldmateriaal, aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, contact hierover kan via het mailformulier. Op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst.

  Projecten:

  Coehoorn van Scheltingaflat

  Gallerijflats aan het Kempenaersplein

  Appartementencomplex De Koornbeurs

   

  Met dank aan:

  Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

  Archief Heerenveen-Midden

  Gemeente Heerenveen

  Peereboom Beheer BV

  Penta Architecten

  Sacon Architecten

  Zwanenburg Projecten

  Projectenbureau Clafis

  Accolade

  WoonFriesland

  Friso Bouwgroep

  Bouwgroep Dijkstra Draisma

  Bouwbedrijf de Bouwhorst

  Hesco Bouw

  Rottinghuis

  Bijonsinterieur

  Irene en Jan van der Dam