Fotoalbum Ambachtsschool/Technische School

Uit de oude doos
Afbraak buitenkant
Project gereed

Klik hier voor de geschiedenis van Ambachtsschool/Technischeschool.

Oproep voor documenten en beeldmateriaal

sample imageVoor de geschiedenis van Heerenveen-Midden en voor onderstaande projecten, ben ik op zoek naar documentatie/informatie en beeldmateriaal; zoals dia's, negatieven en foto's. Contact hierover kan via het mailformulier. Aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst. Fotomateriaal wordt door mij gescand en weer terug bezorgd, digitale foto's zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor diegene die materiaal aangeleverd heeft kan een link of bronvermelding opgenomen worden in de website.

Projecten:

Coehoorn van Scheltingaflat

Appartementencomplex De Koornbeurs

Kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap (Piet van der Hemstraat 2)

Fonteinkerk (President Kennedylaan 15)

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen

Clafis Heerenveen