Waterplan Heerenveen

De gemeente Heerenveen, Wetterskip Boarn en Klif, Waterschap Sevenwolden en Wetterskip Fryslân hebben gezamenlijk het Waterplan Heerenveen (Visie) opgesteld, een visie met het perspectief op 2030. Deze visie is in april 2003 door B&W van Heerenveen als lijn voor het gemeentelijk waterbeleid onderschreven en aan de raadscommissie voorgelegd. Op basis van de visie is een uitvoeringsplan voor de korte termijn opgesteld..

Watertakenplan 2009 - 2012

sample imageHet Watertakenplan 2009 - 2012 legt de basis voor de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van het waterbeheer. Ten aanzien van Heerenveen-Midden wordt in het plan geconstateerd dat in deze wijk nagenoeg geen oppervlaktewater aanwezig is. Het verhard oppervlak (bebouwing en terreinen) is aangesloten op een gemengd riool. Dit riool is niet op al het regenwater berekend, waardoor soms water blijft staan. De oplossingsrichting bestaat uit het afkoppelen van verhard oppervlak van het rioolstelsel en het realiseren van 1,88 hectare aanvullende berging in oppervlaktewater, waarbij de afvoer van het hemel- en afvalwater van gemengd naar gescheiden wordt gewijzigd. Hiermee wordt het schone water schoon gehouden. In de openbare ruimte wordt een gescheiden afvoersysteem aangelegd voor het vrijkomende hemelwater, wat in de aanwezige watergang langs de Kempenaerssingel wordt verwerkt. Het vuilwater wordt middels het aanwezige vuilwaterriool ingezameld en afgevoerd naar de rioolwater-zuivering in Heerenveen Noord.

Grondwaterpeil

sample imageOp maandag 16 februari 2015 zijn de drainage werkzaamheden gestart van een aantal straten binnen het project Tuindorp in Heerenveen-Midden. Na de herontwikkeling van het Tuindorp is er een te hoge grondwaterpeil ontstaan, hierdoor hebben er enkele kruipruimtes en kelders blank gestaan. Ook zijn er enkele wegverzakkingen en verzakkingen in trottoirs ontstaan. Om het probleem op te lossen is er drainage aangelegd. Deze drainage zorgt dat het overtollige water wordt afgevoerd naar de Kempenaerswijk aan de Kempenaerssingel. Na aanleg van de drainage herstelt het grondwaterpeil zich snel en komt het weer op een normale hoogte te staan. De firma Thomassen uit Akkrum heeft het werk uitgevoerd, er is in gedeelten van 100 meter gewerkt. Na het aanbrengen van de drainage is het straatwerk weer hersteld en eind mei 2015 was het werk gereed.

Rioolrenovatie

sample imageIn 2011 is de riolering van de Burg.Falkenaweg vernieuwd door het bedrijf Insituform. Dit gebeurde door middel van perslucht of water door een soort polyester in de bestaande riolering te spuiten. Dit gaat dan uitharden en zo krijgt men een nieuwe buis. Later zijn de rioleringen van de woonhuizen er op aan gesloten. Doordat deze methode gebruikt wordt hoeft de gehele Burg.Falkenaweg er niet helemaal uit. Per keer kan zo 400 meter gedaan worden. Deze nieuwe methode heet relining.

Bij de volgende straten en projecten is de riolering vernieuwd (gescheiden riool; schoon water en vuil water) en de wegen opnieuw ingedeeld en bestraat;

 • Almatademaweg, Karst de Jongweg
 • H.Binnertstraat, Coehoorn van Scheltingaweg
 • Jan Mankeslaan, H.Hebbesstraat
 • J.P.Engelmanstraat, Meineszstraat
 • Sieger van der Laanstraat, Taconishof
 • Tellepark, Tuindorp
 • Westindische buurt, Zuiderstraat
 • Straatmeubilair - Putdeksels

  sample imageVoor straatmeubilair bestaan diverse definities, eentje daarvan zijn putdeksels. In de wijk Heerenveen-Midden zijn natuurlijk ook putdeksels, mangatdeksels voor het afdichten voor rioolputten en trottoir kolken en toegangsdeksels voor brandkranen en watervoorziening toegepast. Hieronder wordt uitlegelegd waarom ik putdeksels bijzonder vind.

  Een putdeksel is een deksel om de opening van een put af te sluiten. De putdeksels die in het wegdek te vinden zijn, dekken vaak een gat boven in een rioolput af. Het deksel is meestal rond, gemaakt van gietijzer en is zwaar van gewicht. Over het algemeen zijn oude putdeksels vierkant en de moderne variant rond, ronde putdeksels kunnen namelijk niet door een rond gat vallen. De putdeksels die in het troittoir te vinden zijn, zijn vierkant of rechthoekig met scharnier en dekken een trottoirkolk af. De meeste putdeksels hebben opschriften die aangeven wie de fabrikant is of wat zich eronder bevindt.

  In de wijk Heerenveen-Midden bevinden zich nog een aantal historische putdeksels, de meeste zijn helaas, door het vernieuwen van de infrastructuur, vervangen door een moderne variant zoals Aquaway en Aquagate van de firma SVA uit Nederweert. Oude putdeksels mag je gerust wel "Street Art" noemen want er bestaan zelfs verzamelaars en hobbyisten die oude putdeksels, vanwege hun mooie afbeeldingen, gebruiken voor het bedrukken van T-shirts en ander voorwerpen.

  Van een aantal fabrikanten van putdeksels in de wijk Heerenveen-Midden heb ik nog een stukje historisch informatie materiaal kunnen achterhalen;
 • TBS is een bedrijf uit Soest, in het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw richt de heer O. Zimmerman het Technisch bureau voor Gietijzer producten Soest op. In verband met de schaarste van ijzer in de oorlogsjaren, heeft hij een verankering van het gietijzer in het beton ontworpen, daarvoor heeft hij een octrooi aangevraagd. Het was een kwalitatief goede en goedkope oplossing die nog steeds zijn vruchten afwerpt.
 • Willem ten Cate en Zn. wordt in 1820 in Almelo opgericht. Tot de eeuwwisseling vervaardigt het bedrijf voornamelijk gietstukken voor de textielindustrie. Daarna volgt een steeds grotere specialisatie op rioleringsgietwerk zoals putdeksels en dergelijke. In 1960 wordt een filiaal opgezet in Heerenveen en in 1970 neemt Verenigde Bedrijven Nederhorst de onderneming over. Dan wordt nog hoofdzakelijk rioleringsgietwerk, zo'n vijfduizend ton per jaar, gemaakt.
 • Nering Bögel BV-In het jaar 1756 werd een ijzermolen opgericht door Hendrik Lindeman". Deze ijzermolen groeide destijds uit tot de grootste gieterij in Nederland, ruim 1000 werknemers. Op 18 november 1825 werd deze gieterij verkocht aan H. Nederburg en diens schoonzoon Johan Louwerens Nering Bögel en in 1850 werd deze gieterij omgezet in de firma J.L. Nering Bögel en Co.
 • Nog een aantal voorkomende putdeksels in de wijk zijn; Weegels te Weert, Struyk Verwo te Oosterhout, Dyka te Steenwijk.
 • Klik hier voor foto's van Infrastructuur.

  Met dank aan:

  Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

  Archief Heerenveen-Midden

  Lolkema B.V.