Renovatie Ete Kuipers Speeltuin

De Ete Kuipers speeltuin aan de Mr. Halbe Binnertsstraat in Heerenveen is op zaterdag 9 juli 2011 heropend. Wethouder Siebren Siebenga heeft samen met de initiatiefnemers en de jeugd de openingshandeling verricht. Deze oudste speeltuin van Heerenveen, het initiatief stamt uit 1955, is door een groot aantal buurtbewoners en het wijkteam van de gemeente geheel gerenoveerd.

Handtekening actie

sample imageIn 2008 werd er door de gemeente een wijkvisie gepresenteerd, tot grote schrik van buurtbewoners stond in het wijkontwikkelingsplan voor de wijk Heerenveen-Midden woningbouw ingetekend op de plek van de speeltuin. Mede door een handtekening actie van een aantal kinderen, Sander Siepermann, Evelyn Witzenburg en Iris Witzenburg, is dit plan van tafel gegaan. De drie kinderen zijn met hun handtekeningen in 2008 naar de burgemeester van Heerenveen gegaan. De burgemeester was onder de indruk van hun vragenlijst en de 131 handtekeningen en riep tijdens het gesprek er direct een ambtenaar bij.

Akkoord gemeenteraad

sample imageDe jeugd verliet het gemeentehuis en een afspraak zou volgen: zei de burgemeester tegen de kinderen. Helaas is dat er niet van gekomen! Maar goed, misschien komt de nieuwe burgemeester van Heerenveen nog een kijkje nemen bij de nieuwe speeltuin , was dan ook een reactie van hen! We willen er dan wel bij zijn! Na een goed akkoord van de gemeenteraad was dit voor de buurtbewoners aanleiding om de speeltuin te renoveren. Aan de uitvoering van de renovatie is het maken van plannen en verwerven van geld vooraf gegaan. De uitvoering is gedaan door de inzet van vele uren vrijwilligerswerk

Geschiedenis speeltuin

sample imageIn het midden van de vijftiger jaren is men begonnen met het ontwikkelen van de speeltuin, de directe aanleiding was de verdrinking van een kind aan de Kempenaersingel. Men vond toen dat er een veilige speeltuin voor de jeugd moest komen. Een van de initiatiefnemers en drijvende kracht achter de speeltuin was de heer Ete Kuipers, dhr. Kuipers heeft destijds zeer veel werk verzet en ook zeer veel hindernissen overwonnen om samen met vele andere personen deze speeltuin gerealiseerd te krijgen, maar het lukte uiteindelijk en in mei 1963 werd de speeltuin geopend. Helaas was dhr Ete Kuipers ondertussen overleden en heeft hij zijn levenswerk nooit in volle bloei gezien, maar iedereen was het er toen over eens hoe de speeltuin zou gaan heten.

Tijdlijn vanuit het verleden

sample image 1955: augustus Het herhaald verzoek van speeltuinvereniging 'Zuid' om toch vooral over te gaan op de aanleg van de speeltuin niet ondanks maar juist omdat er een kind is verdronken in de Kempenaerswijk.. De speeltuin kan een veilige plek zijn waar ouders hun kinderen met een gerust hart heen kunnen sturen.

Klik hier voor het fotoalbum van speeltuin Ete Kuipers.

 

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen