Wonen bij September in Heerenveen

De honderd jaar oude Kruiskerk aan de Burg.Falkenaweg nr.12 en nr.14, was in 2012 door de Protestanse Wijkgemeente Heerenveen buiten gebruik gesteld. Van 5 april 2017 t/m 2018 heeft de Kruiskerk met bijgebouwen, waarin het Zalencentrum 't Nije Huys en Kinderopvang Wollewaps waren gevestigd, te koop gestaan. Op 1 november 2018 is het pand met bijgebouwen aangekocht door Thuismakers, de aankoop is bedoeld om de monumentale kerk om te laten bouwen tot woonhuis voor ouderen met dementie voor Woonzorgbedrijf 'Wonen bij September'.

Thuismakers Vastgoedontwikkelaar is eigenaar en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bouwplan, het ontwerp voor de verbouw en aanbouw is van architectenbureau Arcom. De volledige transformatie van het kerkgebouw en het nieuw te bouwen appartementencomplex aan de achterzijde van het pand, wordt gerealiseerd door ADS Groep. Voor het nieuw te bouwen complex zullen de bijgebouwen worden gesloopt.

Oude situatie 1921

sample image De kerk is gebouwd in 1921 op een T-vormig grondplan en heeft aan drie zijden galerijen en staat centraal op een ruime kavel op het binnenterrein tussen de Burg. Falkenaweg (Verlengde Dracht) en de Sieger van der Laanstraat. De kerk is gedekt met houten, trapeziumvormige daken. De kerk heeft drie toegangswegen: de hoofdtoegang is die vanaf de Verlengde Dracht, terwijl verder langs de Molenwijk en ook vanaf de Korflaan het gebouw aan de achterzijde is te bereiken. Het complete complex bestaat totaal uit 1.360 m² vloeroppervlakte verdeeld over circa 640 m² van het kerkgebouw en circa 720 m² van het zalencentrum. Kadastraal: Gemeente Heerenveen, sectie A, nummers 6471, groot 52 are en 26 centiare. Indeling kerkgebouw is 2 bouwlagen.

Een uitgebreide geschiedenis van de Kruiskerk kunt u vinden in de rubriek 'Gebouwen en Omgeving' in het geschiedenisgedeelte van deze website.

Inloopavond Trinitas 2019

sample image De start van de bouw stond gepland voor het najaar van 2019 en de eerste bewoners zouden dan een jaar later, in het laatste kwartaal van 2020, hun intrek kunnen nemen. Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het proces, de planning en de veranderingen, had September op dinsdag 14 mei 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur in Trinitas te Heerenveen een inloopavond georganiseerd. Iedereen kon vrij inlopen en vragen stellen aan September, Vastgoedontwikkelaar Thuismakers en architect Arcom.

Bouwplan Kruiskerk

sample image Uiteindelijk is ADS Groep op vrijdag 26-03-2021 gestart met de sloop van de bijgebouwen en het verwijderen van het interieur van de kerk met behoud van specifieke details die niet verloren mogen gaan. Daarop volgde de verbouwing en uitbreiding van het monumentale pand aan de Burgemeester Falkenaweg 12. Het kerkgebouw en het nieuwe appartementencomplex bestaan ieder uit 3 bouwlagen met op de begane grond een patio tussen beide panden. Er zijn twee woonhuizen met in totaal 48 appartementen gerealiseerd. Om privacy- en veiligheidsredenen willen we inhoudelijk, m.b.t. het gehele bouwplan, hier niet publiceren.

Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde heeft de complete civiele aanleg bij de ombouw van de voormalige Kruiskerk gedaan. Het werk bestond uit veel onderdelen zoals het aanbrengen van schuimbeton (patio), riolering, fundering, tuinaanleg (groenvoorziening) en het straatwerk (tuinpaden, parkeerplaatsen en terrassen).

In juni 2022 was de complete herontwikkeling en nieuwbouw gereed, want op 30-06-2022 vond de oplevering en sleuteloverdracht plaats in de hernieuwde Kruiskerk te Heerenveen, waarbij de locatiemanager van Wonen bij September de sleutel van Thuismakers in ontvangst mocht nemen.

Klik hier voor het fotoalbum van de herontwikkeling van de Kruiskerk.

Klik hier voor de geschiedenis van de Kruiskerk.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Wonen bij September