Zorgcentrum Marijke Hiem 2019

Nieuwbouwplan Marijke Hiem

Omdat Marijke Hiem niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, heeft Meriant besloten over te gaan tot sloop en nieuwbouw op dezelfde locatie. De nieuwbouw van Marijke Hiem is uitgevoerd door aannemer Aan de Stegge uit Goor samen met Gortemaker Algra Feenstra architectuur uit Rotterdam en Harwig Installatiegroep uit Emmen. Het nieuwe Marijke Hiem heeft een capaciteit voor 90 bewoners, verdeeld over 10 woongroepen waarvan 5 op de begane grond en 5 op de verdieping, er is in een hofjesstructuur gebouwd. Iedere woongroep heeft een eigen entree en bestaat uit negen studio's en een gemeenschappelijke woonkamer. De indeling van de studio's lijkt op een reguliere woning met een entree, hal, gezamenlijke woonkamer met daaraan korte gangen waaraan de studio's zijn gelegen.

De ontsluitingsgangen zijn ontworpen als 'kloostergang', dat wil zeggen als overdekte omloop met een directe relatie met de aanliggende tuinen. Iedere individuele studio heeft naast de voordeur een vitrinekast waarin persoonlijk objecten van de bewoner opgesteld kunnen worden. De tuinen, paden, pleinen en hofjes geven bewoners de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en vooral veilig en zelfstandig te kunnen bewegen. Buurtbewoners zijn van harte welkom in de hofjes, het restaurant en overige ondersteunende en facilitaire ruimten, zoals een kapper. Het bruto vloeroppervlak van de nieuwbouw bedraagt circa 7.500 m2. Het ontwerp is erop voorbereid dat het gebouw eventueel omgebouwd kan worden tot onafhankelijke woningen, zodat de toekomstwaarde van het vastgoed gegarandeerd wordt. Het complex wordt afgewerkt met een groendak in verband met de buffering van regenwater.

Voorbereidende werkzaamheden 2019

sample imageEind 2015 is de architect begonnen met het ontwerpen van het nieuwe Marijke Hiem. De bewoners zijn op 10 april 2017 verhuisd naar Herema State te Heerenveen. De sloop van Marijke Hiem is op maandag 22 januari 2018 officieel van start gegaan, in april 2018 is deze afgerond. De sloop van Marijke Hiem kon pas plaatsvinden nadat er een ontheffing was verkregen van de Provincie Fryslân. Die ontheffing was nodig indien er zich in het pand vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen bevinden. Eind 2018 zijn er veldonderzoeken gedaan en nestkasten ter compensatie opgehangen.

Het hoofdgebouw gelegen aan de H.Hebbestraat met de daaraan gebouwde zijvleugel aan de Coehoorn van Scheltingaweg zijn volledig gesloopt. De resterende aanleunwoningen aan de Coehoorn van Scheltingaweg, Jan Mankeslaan, Burg.Falkenaweg en de H.Hebbestraat blijven bestaan. In het geschiedenis gedeelte van deze website zijn de foto's van de sloop terug te vinden in het fotoalbum van Marijke Hiem door de jaren heen 1955-2018.

Op 21 januari is aannemer Aan de Stegge uit Goor met de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het verwijderen van de Jeu de Boulebaan gelegen aan de Jan Mankeslaan, het bouwrijp maken van het bouwterrein en het plaatsen van hun kantoor- en bouwunits aan de Jan Mankeslaan. Op 20 februari is de firma Altenburg begonnen met de boorwerkzaamheden voor de funderingspalen, op vrijdag 1 maart zijn deze werkzaamheden afgerond.

Start nieuwbouw Marijke Hiem 2019

sample imageDe nieuwbouw van woonzorgcentrum Marijke Hiem is maandag 4 maart officieel van start gegaan. Een doek, met daarop het oude Marijke Hiem afgebeeld, werd omhoog gerold waarna Meriant directeur Grietje van Buiten, wethouder Jelle Zoetendal, clusterhoofd Yvonne van der Hoff, lid cliëntenraad Johan Mintjes en een aantal bewoners op een knop drukten waardoor het oude Marijke Hiem plaats maakte voor de nieuwbouw. In de ontwikkeling van het nieuwe Marijke Hiem is het uitgangspunt 'hoe past het wonen bij u'. Centraal daarbij staat het creëren van een veilige situatie en mensen zo veel mogelijk een thuisgevoel geven. Volgens de planning levert aannemer Aan de Stegge Bouw in de zomer van 2020 de nieuwbouw op.

Omvang nieuwbouw 2019-2020

sample imageHet nieuw te bouwen Marijke Hiem is geprojecteerd op de oude locatie tussen de Jan Mankeslaan, Hebbestraat, Burg.Falkenaweg en de Coehoorn van Scheltingaweg. De hoofdingang van het complex is aan de Jan Mankeslaan met een parkeergelegenheid op eigen terrein gelegen tussen de bestaande aanleunwoningen. Aan de ontsluitingsweg aan de westzijde van het complex, tussen Burg.Falkenaweg en de H.Hebbesstraat, zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Aan deze weg vinden we de aanleunwoningen (integraal wonen) van Accolade met daaraan grenzend een lange verharde laan die toegankelijk is via een poort.

Aan de rechterzijde van deze laan vind men op de hoek van het complex een inpandige containeropslag met daarnaast de eerste 2 woongroepen die hun aansluiting weer vinden op de ingang aan de Jan Mankeslaan. Aan de linkerzijde vinden we de volgende 2 woongroepen, deze zijn gebouwd achter de aanleunwoningen van Accolade rond een hofje en een tuin. Naast dit deel van het complex is het horecagedeelte met een horecaplein gerealiseerd met een entree aan de H.Hebbestraat met aansluitend 4 woongroepen rond een hofje wat door middel van een poort toegang bied tot het activiteitenplein. Dit geheel is gelegen op de hoek van de H.Hebbestraat met de Coehoorn van Scheltingaweg. Vanaf hier richting de Jan Mankeslaan tot aan de ingang van de aanleunwoningen vinden we de laatste 2 woongroepen. De woongroepen op de verdieping zijn door middel van een gallerij met elkaar verbonden. Bij de ingang van de aanleunwoningen aan de Coehoorn van Scheltingaweg is een laden en lossen voorziening gebouwd voor Accolade.

De hoofdingang van het nieuwe Marijke Hiem is gelegen aan de Jan Mankeslaan nr.15 i.p.v. de voormalige ingang aan de H.Hebbesstraat nr.1.

Klik hier voor foto's van de nieuwbouw van Zorgcentrum Marijke Hiem 2019-2020.

Klik hier voor de geschiedenis van Marijke Hiem 1955-2018.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Meriant

G.A.F. Architecten

ADS Bouw