Rotonde Heerenveen-Midden

De Minirotonde Heerenveen-Midden, het middelpunt (discussiepunt) van de gemeente Heerenveen, heeft in het verleden al de nodige metamorfosen moeten doorstaan. Voor de ontsluiting van de Rembrandtlaan en de van Goghlaan moesten er, in de begin jaren '60 van de vorige eeuw, een tweetal woningen aan de Burg. Falkenaweg nummer 135, 137 en "Huis ten Woude" nr. 139 (in de volksmond beter bekend als Café Arend Meester) gesloopt worden.

Tussen het Café en het inmiddels gesloopte transformatorhuisje, liep het Woudster singeltje, dat was een voetpad richting Oranjewoud welke vroeger een aansluiting had ter hoogte van de Algemene begraafplaats aan de Laan van het Woud, die liep tot de Koningin Julianaweg, deze heeft later de naam Binnenweg gekregen.

In 1963 werd de nieuwe Rottumerweg inclusief nieuwe spoorwegovergang aangelegd naast de huidige parralelweg. Deze parralelweg was ooit het Rottumervoetpad (in 1859 verbreed tot Kunstweg, Grintweg) richting Rottum, met de Kempenears ophaalbrug over de Kempenaerswijk (vlak voor de afslag naar de Barones de Vos van Steenwijksingel) en een sluisje ter hoogte van de RK begraafplaats.

Voor de aansluiting van de Rottumerweg op de Burg. Falkenaweg werd voor een T-splitsing gekozen. In de jaren '70 werd deze T-splitsing voorzien van stoplichten. Voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer, met name voor de honderden fietsers die dagelijks gebruik maakten van de parralelweg naast de Falkenaweg, werd er eind jaren '90 gekozen voor een minirotonde. Vanaf hier werd de Verlengde Rottumerweg aangelegd in oostelijke richting onder de A-32 door, via de mini-rotonde in de Cissy van Marxveldtlaan en vervolgens als hoofd-weg in het uitbreidingsplan Skoatterwâld. De oude A32 is toen vanaf de Rotonde Noord tot Tropenfauna opgebroken. De Verlengde Rottumerweg werd in 2000 omgedoopt tot Oranje Nassaulaan, besluit naamgeving was op 8 februari 2000. De Hoflaan is vanaf de rotonde de toegangsweg naar de begraafplaats.

Kunstwerk Rotonde Midden

sample imageGeografisch gezien ligt op de rotonde van de Burgemeester Falkenaweg met de Rottumerweg het middelpunt van Heerenveen. Het heeft veel tijd van voorbereiding gekost om dit karakteristieke samenspel van wegen een goed aanzien te geven. Om de plek op te frissen moest wijkplatform Heerenveen-Midden, de initiatiefnemer, de minirotonde adopteren en beheren. De bomen verdwenen, de zendmast werd verplaatst om het cortenstalen kunstwerk te plaatsen. Remon de Jong, meer bekend om zijn rappe woordgebruik dan als beeldend kunstenaar, is bewoner van de wijk en wilde zijn gedachten wel laten gaan over de plek. De rotonde liet hem vervolgens niet meer los en hij situeerde zijn midden, een stapeling van letters om dat woord te vormen, aandachtig in de ruimte. Het cortenstalen kunstwerk is gemaakt door Hentech Las- en Constructietechniek te Heerenveen.

Onder muzikale begeleiding van een uit wijkkinderen samengesteld muziekkorps werd zaterdag 10 juli 2010 op deze locatie een kunstwerk van Remon de Jong onthuld dat dit middelpunt voortaan markeert. "Het kunstwerk symboliseert de kracht van de wijk Heerenveen-Midden," aldus wethouder Lykele Buwalda bij de onthulling. "Het laat zien wat realiseerbaar is door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten in een wijk. Het beeld straalt een eigen identiteit en dynamiek uit en is blikvanger van deze toegang tot Heerenveen."

In verband met het ombouwen van de minirotonde naar een kruispunt, past het kunstwerk niet meer in het middelpunt van Heerenveen. Kunstenaar Remon de Jong heeft van de gemeente Heerenveen de gelegenheid gekregen om een andere plek te kiezen. Het werk komt nu tussen de rijstrook voor de auto’s en de rijstrook van de fietsers en wandelaars.

Voetgangersbrug Oranje Nassaulaan

sample imageDe brug over de Oranje Nassaulaan, die in 1994 gebouwd is door De Wolff Constructiebedrijf te Heereveen en dienst heeft gedaan als fiets- en voetgangersbrug over de A32 naar het voetbalstadion tot de Verlengde Atalaanstraat, moet i.v.m. de nieuwe infrastructuur van de Oranje Nassaulaan, verdwijnen. Door zijn specifieke kleuren (clubkleuren van sc Cambuur) werd de brug ook wel de Cambuurbrug genoemd.

In oktober 2015 geeft de gemeente Heerenveen te kennen, dat zij van deze brug af willen, Buitenpost heeft een poging gedaan om de brug over te nemen van de gemeente Heerenveen. De brug zou dan moeten dienen als spoorbrug maar dat is destijds door omstandigheden niet doorgegaan.

Op maandag 8 april 2024 is men gestart met het slopen van de brug, deze werd in gedeelten doormidden geknipt en afgevoerd voor oud ijzer.

Kruispunt met stoplichten 2024

sample imageDe gemeente heeft vier plannen gemaakt om de rotonde in Heerenveen-Midden, die de Burgemeester Falkenaweg, de Rottumerweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt, opnieuw in te richten. Dit is nodig om de groeiende verkeersstroom aan te kunnen. De herinrichting is een uitvloeisel van Heerenveen beter bereikbaar (Hbb), de aanpassingen aan de af- en opritten van de A32 om het autoverkeer beter te laten doorstromen. Bewoners en pandeigenaren werden door de gemeente Heerenveen uitgenodigd voor een bijeenkomst in wijkcentrum de Kempenaaer om deze plannen aan hun te presenteren.

Vanaf de eerste bijeenkomst op 30 juni 2020, mochten bewoners en pandeigenaren in de wijken Midden en De Akkers stemmen op de vier varianten die samen met de omgeving zijn bedacht. Tijdens deze bijeenkomst werd de werkgroep Rotonde Midden gevormd. Hierna hebben er een aantal werksessies plaats gevonden met Werkgroep Rotonde Midden en de gemeente Heerenveen. Er zijn in totaal 175 geldige stemmen uitgebracht. Hieruit blijkt dat de mening van de stemmers is verdeeld. Wel blijkt uit de uitgebrachte stemmen dat plan D – het kruispunt met verkeerslichten – op het meeste draagvlak kan rekenen. De uitkomsten hiervan, inclusief de beoordeling van de andere aspecten, zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft maandag 5 oktober 2020 besloten om voor scenario D – een kruispunt met verkeerslichten – te kiezen.

Vier varianten waaruit gekozen kon worden;
 • Variant A: 2x 3-taksrotonde Twee rotondes met drie richtingen, twee fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Oostzijde van de BF-weg zuid.
 • Variant B: 2x 3-taksrotonde Twee rotondes met drie richtingen, drie fietstunnels met een fietsrotonde als centraal punt. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.
 • Variant C: turbo-rotonde Turborotonde voor autoverkeer met twee fietstunnels en twee fietskruispunten. Fietstunnel aan de Westzijde van de BF-weg zuid.
 • Variant D: verkeerslichten Kruispunt met verkeerslichten voor auto's fietsers en voetgangers.
 • Planning werkzaamheden Kruispunt Burgemeester-Falkenaweg: juni 2024 t/m september 2024.

  Een uitgebreid verslag van Project Rotonde Heerenveen Midden is te vinden op de website van de gemeente Heerenveen.

  Voorbereidende werkzaamheden

  sample imageVanaf woensdag 8 februari 2023 was A. Hak, in opdracht van Vitens, gestart met het vervangen van de waterleiding tussen Skoatterwâld en Heerenveen Midden. Aan de noordzijde van de Oranje Nassaulaan tussen Skoatterwâld en Heerenveen-Midden ligt een waterleiding die door aanpassingen van de Oranje Nassaulaan verlegd moest worden. Daarom is er een nieuwe waterleiding aangelegd. Dat gebeurde door middel van twee boringen: onder de A32 en onder de rotonde op de kruising Burgemeester Falkenaweg / Rottumerweg. Als eerste werd een boring gemaakt van de Rembrandtlaan tot aan de andere zijde van de Burgemeester Falkenaweg. Vervolgens gebeurde hetzelfde de andere kant op, onder de A32 door. De nieuwe leidingen lagen klaar langs de Oranje Nassaulaan in Skoatterwâld en in de berm van de Rottumerweg ter hoogte van de sportvelden van de Heerenveense Boys en de Burgemeester Falkenaweg.

  Vanaf 25 september 2023 is Baas B.V. gestart met voorbereidende werkzaamheden aan kabels en leidingen. In deze periode wordt op verschillende plekken in de omgeving van de rotonde gewerkt. Daarbij moet het trottoir en/of de weg worden opgebroken. Op enkele plekken kan er worden gewerkt met gestuurde boringen onder de weg door. Begin april 2024, is het transformatorhuisje bij de rotonde gesloopt.

  Planning werkzaamheden

  sample image Van maandag 8 april tot en met vrijdag 28 juni 2024 is de Oranje Nassaulaan ter hoogte van de A32 tot de rotonde aan de Burg.Falkenaweg afgesloten. Op 14 juni 2024 is men gestart met de laatste werkzaamheden voor Heerenveen Beter Bereikbaar. De rotonde op de kruising Oranje Nassaulaan – Burgemeester Falkenaweg wordt dan vervangen door een kruising met verkeerslichten. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde zes weken afgesloten voor verkeer.

  Met dank aan:

  Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op dit deel van de website zijn beschikbaar gesteld door:

  Archief Heerenveen-Midden

  Gemeente Heerenveen

  René & Peter van der Krogt