Renovatie Zuiderstraat - Heerenveen-Midden

In opdracht van Accolade Vastgoed bv, is een renovatieproject gerealiseerd in bouw teamverband. Het werk bestond uit vervanging van daken, dakkapellen en goten. Door een korte bouwtijd en een perfecte organisatie konden bewoners blijven wonen tijdens de uitvoering. Een van de oudste buurten van Heerenveen kreeg hierdoor een upgrading van formaat. Alle bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om hun huurwoning te kopen. Iedereen die aangegeven heeft te willen kopen hebben een persoonlijk koopcontract getekend. De overige bewoners zijn blijven huren.

Renovatieproject

sample imageOp maandag 22 augustus 2005 zijn de werkzaamheden gestart door Bouwgroep Heerenveen. De aannemer is circa 9 weken met deze woningen bezig geweest. In de woning aan de Zuiderstraat 22 was een proefopstelling gemaakt van het dak. Hierbij werden bewoners op 12 juli uitgenodigd een kijkje te komen nemen in deze woning. Accolade stelde voor om een in hout uitgevoerde dakkapel en een houten goot te plaatsen. De beplating aan de buitenzijde van de dakkapel is uitgevoerd in trespa. Ten behoeve van de afwerking aan de binnenzijde van de nieuwe dakkapellen was materiaal aan de bewoners beschikbaar gesteld.

Werkzaamheden

sample imageHierbij een kort overzicht van de werkzaamheden die door Bouwgroep Heerenveen zijn uitgevoerd: het slopen en afvoeren van bestaande dakpannen, panlatten en tengels, het aanbrengen van een renovatiedakplaat, panlatten en gebakken keramische dakpannen, het vervangen van de schoorsteen. het vervangen van de bestaande dakkapellen, de nieuwe dakkapellen worden voorzien van isolatieglas, in elke slaapkamer tenminste 1 uitzetraam, het vervangen van de bestaande goot.

Geschiedenis Zuiderstraat

sample imageLopende van de "Burgemeester Falkenaweg" eerst in ongeveer zuidwestelijke richting, tot de "Van Lidtstraat" en het haaks hierop staande deel tot de "Rottumerweg". Aangelegd in 1929/1930. Besluit naamgeving van 19 november 1953. De straat heette tot 19 november 1953 "Korteweg" daarna kwam in 1953 deze naam te vervallen. Besluit naamgeving van 13 november 1929 en 19 november 1953. Werd bij laatstgenoemd besluit omgedoopt tot "Zuiderstraat".

In 1929 werd eerst voorgesteld deze weg “tussen Rijksstraatweg bij het pand van de heer van Everdingen en den Rottummergrintweg ‘Rottummerstraat’ te noemen”. Bij raadsbesluit van 31 mei 1928 werd aan de bouwvereniging 'Heerenveen' een voorschot toegekend voor de bouw van 8 dubbele woningen, ter plaatse. In 1930 kocht genoemde vereniging weer bouwterrein aan de "Korteweg" – raadsbesluit van 29 september 1930. In 1937 werd de bestrating verbreed en werden trottoirs aangelegd.

Bron: Archief Heerenveen-Midden

Oproep voor documenten en beeldmateriaal

sample imageOm deze website zo compleet mogelijk te maken, ben ik voor onderstaande projecten op zoek naar documentatie en beeldmateriaal, aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, contact hierover kan via het mailformulier. Op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst.

Projecten:

Coehoorn van Scheltingaflat

Appartementencomplex De Koornbeurs

Kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap (Piet van der Hemstraat 2)

Fonteinkerk (President Kennedylaan 15)

 

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen

Irene en Jan van der Dam