Renovatie Zuiderstraat - Heerenveen-Midden

In opdracht van Accolade Vastgoed bv, is een renovatieproject gerealiseerd in bouw teamverband. Het werk bestond uit vervanging van daken, dakkapellen en goten. Door een korte bouwtijd en een perfecte organisatie konden bewoners blijven wonen tijdens de uitvoering. Een van de oudste buurten van Heerenveen kreeg hierdoor een upgrading van formaat. Alle bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om hun huurwoning te kopen. Iedereen die aangegeven heeft te willen kopen hebben een persoonlijk koopcontract getekend. De overige bewoners zijn blijven huren.

Renovatieproject

sample imageOp maandag 22 augustus 2005 zijn de werkzaamheden gestart door Bouwgroep Heerenveen. De aannemer is circa 9 weken met deze woningen bezig geweest. In de woning aan de Zuiderstraat 22 was een proefopstelling gemaakt van het dak. Hierbij werden bewoners op 12 juli uitgenodigd een kijkje te komen nemen in deze woning. Accolade stelde voor om een in hout uitgevoerde dakkapel en een houten goot te plaatsen. De beplating aan de buitenzijde van de dakkapel is uitgevoerd in trespa. Ten behoeve van de afwerking aan de binnenzijde van de nieuwe dakkapellen was materiaal aan de bewoners beschikbaar gesteld.

Werkzaamheden

sample imageHierbij een kort overzicht van de werkzaamheden die door Bouwgroep Heerenveen zijn uitgevoerd: het slopen en afvoeren van bestaande dakpannen, panlatten en tengels, het aanbrengen van een renovatiedakplaat, panlatten en gebakken keramische dakpannen, het vervangen van de schoorsteen, het vervangen van de bestaande dakkapellen, de nieuwe dakkapellen zijn voorzien van isolatieglas, in elke slaapkamer tenminste 1 uitzetraam, het vervangen van de bestaande goot.

Geschiedenis Zuiderstraat

sample imageDe Zuiderstraat, lopende van de "Burgemeester Falkenaweg" eerst in ongeveer zuidwestelijke richting, tot wat nu de "Van Lidtstraat" is, en het haaks hierop staande deel tot de "Rottumerweg", is aangelegd in 1929/1930. In 1929 werd eerst voorgesteld deze weg, tussen Rijksstraatweg bij het pand van de heer van Everdingen (nu Burg.Falkenaweg 118) en de Rottummergrintweg, "Rottummerstraat" te noemen maar kreeg uiteindelijk op 13 november 1929 de naam Korteweg en behield deze naam tot 19 november 1953. Bij besluit van de Raad werd deze in 1953 omgedoopt tot "Zuiderstraat".

Op 31 mei 1928 werd aan de Bouwvereniging Heerenveen een voorschot toegekend voor de bouw van 8 dubbele woningen, in totaal dus 16 woningen. Op 29 November 1930 kocht de Bouwvereniging weer een bouwterrein aan de "Korteweg", op 29 september 1930 heeft de Raad Schoterland hierover een besluit genomen. Dit bouwterrein is gebruikt voor het bouwen van 15 woningen aan de Korteweg en 1 winkelhuis op de hoek Korteweg/Rottumergrintweg, wat volledig voor rekening kwam voor de Bouwvereniging "Heerenveen-Schoterland". Verantwoordelijk voor de bouw was Bouwbedrijf Johs. de Haan, deze heeft voor f 89.136 de woningen en het winkelhuis gerealiseerd. Het ontwerp was van Architect C.J. Wierda. Op 9 februari 1931 heeft er een aanbesteding plaats gevonden m.b.t. het glas- en verfwerk voor 15 woningen en 1 winkelhuis aan de Korteweg. Zover bij ons bekend, was in het winkelhuis een levensmiddelenbedrijf gevestigd.

De aanbesteding voor het leggen van nieuwe rioleringen en het uitvoeren van bestratingen van de Korteweg, heeft op 31 mei 1937 plaatsgevonden, de bestrating werd verbreed en trottoirs aangelegd. In november 1940 koopt B. en W. van Heerenveen, een perceel grond tussen de Korteweg en Oude Molenweg, de reden hiertoe was om 2 zeer vervuilde sloten te dempen en daarmee kon een toegang (deze kreeg later de naam De Omgang) worden gemaakt voor kinderen van bewoners van de Korteweg naar een speelplaats in het stratenplan achter de marechausseekazerne.

 • In 1941 voerde de Bouwvereniging een huursverlaging in. Voor de 16 woningen aan de Korteweg die in 1929 zijn gebouwd, bleef de huur gelijk, voor de 16 woningen aan de Korteweg die in 1931 zijn gebouwd, werd de huur verlaagd van f 3.50 naar f 3.00 per week.
 • Op 22 Januari 1953 werd in de „Koornbeurs" de buurtvereniging "Op Ny Begoûn" opgericht voor de Korteweg en een gedeelte van de Rottumerweg.
 • In 1956 werden van 32 woningen aan de Zuiderstraat de privaattonnen vervangen door waterclosets. In het fotoalbum Gemeentewerken, in de rubriek Fotoalbums, laat ik zien hoe destijds deze privaattonnen en de vuilnis werden opgehaald en hoe de riolering werd aangelegd.
 • Met ingang van vrijdag 9 januari 1959 heeft L.Strampel zijn levensmiddelenbedrijf aan de Zuiderstraat 31 overgedragen aan de heer L. de Jong, op die zelfde dag is de winkel heropend. Het winkelpand was eigendom van de Bouwvereniging Heereveen en werd daarom verhuurd.
 • In juli 1963 vraagt de Bouwvereniging Heerenveen een voorschot aan bij de gemeente Heerenveen voor het verbouwen van het winkepand aan de Zuiderstraat 31.
 • Klik hier voor het fotoalbum van de Zuiderstraat.

  Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief gemeente Heerenveen - Delpher kranten

  Met dank aan:

  Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

  Archief Heerenveen-Midden

  Gemeente Heerenveen

  Irene en Jan van der Dam