Heerenveense Ambachtsschool

In november 1908 werd de school als Heerenveense Ambachtsschool geopend aan wat toen nog de Verlengde Dracht (nu: Burgemeester Falkenaweg) werd genoemd. Gestart werd met 29 leerlingen en 7 personeelsleden voor drie vakken: smeden, timmeren en schilderen. In 1958 werd het vijftigjarig bestaan gevierd. De dagschool telde 453 leerlingen (uitgebreid met o.a. elektricienscursus, autogene metaalbewerking en het vak motorvoertuigen herstellen). De avondschool telde 235 leerlingen.

Vier jaar later vindt er een naamswijziging plaats in Vereniging 'Technische School voor Heerenveen en Omstreken'. In 1971 wordt het vak metselen ingevoerd. Daarnaast wordt per 1 oktober het avondonderwijs opgeheven; cursussen gingen naar de streekschool in Leeuwarden. Drie jaar later verhuizen ook de parttime cursussen naar de Streekschool te Leeuwarden. De afdeling brood- en banketbakken wordt omgevormd tot afdeling algemeen consumptief (dus nu met koken en serveren).

Fusie tussen ATS en de S.K. Hornstraschool

sample imageIn 1980 wordt een totaalplan naar het ministerie van Onderwijs ingezonden: vervanging noodschool Rembrandtlaan plus renovatie van het hoofdgebouw. Per 1 augustus 1984 vindt de formele fusie plaats tussen ATS en de S.K. Hornstraschool (huishoudschool). De school veranderde op slag van een typisch jongensbolwerk in een gemengde school. Het was de eerste jaren na de fusie nog wel even wennen voor zowel leraren als leerlingen. Er moest druk gependeld worden tussen het gebouw aan de Anjelierstraat en het hoofdgebouw aan de Burgemeester Falkenaweg. Pas in 1989 krijgt de school toestemming voor nieuwbouw achter Friesburg, naast de bestaande school. In 1991 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen en zitten alle afdelingen op één adres.

SBO 100 jaar tentoonstelling in van Haren museum

sample imageIn 2008 werd het ter gelegenheid van het eeuwfeest de expositie SBO Heerenveen 100 jaar, een eeuw beroepsonderwijs georganiseerd in Museum Willem van Haren. Heerenveen kreeg als vierde plaats in Friesland in 1908 een Ambachtsschool aan de Verlengde Dracht, tegenwoordig de Burgemeester Falkenaweg. In dit gebouw, langzamerhand uitgegroeid tot een groot complex, wordt al een eeuw lang beroepsonderwijs gegeven. De SBO, voluit “Scholengemeenschap voor Beroepsvoorbereidend Onderwijs”geheten – zal dit honderdjarig bestaan feestelijk vieren met de uitgave van een jubileumboek en een reünie. Museum Willem van Haren ondersteunt deze mijlpaal voor de school met een historische tentoonstelling. Er wordt aandacht gegeven aan de geschiedenis van het gebouw. Zo is er met behulp van tekeningen, beschrijvingen en oude foto’s een maquette gemaakt van de ambachtsschool anno 1908. Ook de nieuwbouw met zijn moderne vormgeving en eigentijdse eisen wordt in de schijnwerpers gezet. In de expositie is tevens de ontwikkeling van het beroepsonderwijs in de afgelopen honderd jaar opgenomen.

sample imageBegon de ambachtsschool in 1908 met drie vakken – smeden, timmeren en schilderen – en 29 leerlingen, nu biedt de SBO een scala aan opleidingen zoals bijvoorbeeld horeca, toerisme en voeding, electro-, voertuigen-, metaal- en bouwtechniek. Maar ook een vak als verzorging behoort tot de mogelijkheden sinds de school in 1984 fuseerde met de plaatselijke huishoudschool. Het leerlingenaantal heeft eveneens een groei doorgemaakt. De school die altijd zelfstandig is gebleven, telt nu ongeveer 325 leerlingen. Vakgereedschap, schaalmodellen, werkstukken, historische foto’s, documenten en lesmateriaal geven een levendig beeld van het honderdjarig bestaan van de school. Speciaal voor deze expositie is een film gemaakt waarin behalve een kijkje in de school en interviews met oud leerlingen en docenten ook historisch filmmateriaal is verwerkt. De tentoonstelling geeft voldoende aanleiding voor nostalgische herinneringen, maar prikkelt ook de interesse voor het moderne beroepsonderwijs.

Nieuwbouw

sample imageTegelijk zal het ook om een afscheid gaan: het oude gebouw wordt binnenkort verlaten. Het monumentale pand uit 1908 voldeed echter niet meer aan de hedendaagse eisen voor goed onderwijs. Er werd geijverd voor verbouw van het schoolgebouw aan de Burgemeester Falkenaweg, maar door geldgebrek van de gemeente ging het verhaal eind 2004 niet door. Mede door de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen kreeg de SBO Heerenveen een paar maanden later toch nieuwbouw aangeboden: op de plek waar voorheen het CIOS gehuisvest was. Er werd daarom een nieuwe, compacte school gebouwd naast OSG Sevenwolden. In januari 2009 vond de verhuizing plaats naar het nieuwe schoolgebouw. Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, opende op woensdag 25 Maart 2009 beide scholen. De officiële naam van deze gezamenlijke locatie is VMBO-Plein.

Op vrijdag 8 juni 2012 is het gebouw officieel weer in gebruik genomen. Na twee jaar van grondige renovatie kreeg het monumentale pand een nieuwe bestemming als bedrijfsverzamelgebouw en appartementencomplex.

Klik hier voor de herontwikkeling van de Ambachtsschool/Technischeschool.

Klik hier voor foto's van de Ambachtsschool.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten