16 Zorgwoningen Talant

Bestemmingsplan Tellepark 2017

Het Tellegebied tussen de Meineszstraat en de Coehoorn van Scheltingaweg, wat deel uitmaakt van het Bestemmingsplan HeerenveenMidden-Tellepark, bestaat uit twee vakken. In het noordelijk vak zijn in opdracht van Zwanenburg Projecten, 8 levensloop- en 8 parkwoningen gebouwd door Kramer Bouwbedrijf, zie pagina "16 Woningen Tellepark". In het zuidelijke vak (voormalige locatie OBS De Letterbeam) is wonen en zorg toegestaan, hier zijn 16 zorgwoningen verdeeld over 4 blokken, bestemd voor 44 zorgeenheden van Talant, gebouwd door Hesco Bouw in opdracht van Zwanenburg Projecten.

Het bestemmingsplan maakt mogelijk om de zorgwoningen om te zetten naar gezinswoningen. De opzet van de zorgwoningen in het zuidelijke vak is gebaseerd op de zorgvisie van Talant. De woningen zijn met de voorzijde gericht naar de Meineszstraat en de Coehoorn van Scheltingaweg met een zijuitgang aan de Hebbesstraat en een zijuitgang met steeg aansluitend aan de naast gelegen woningen. Hierdoor is een gemeenschappelijke besloten binnentuin gerealiseerd waar bewoners en begeleiders elkaar kunnen ontmoeten.

Huurovereenkomst-Start Bouw

sample imageDe huurovereenkomst tussen zorgorganisatie Talant en Zwanenburg Projecten voor 44 zorgeenheden is op 24 oktober 2019, getekend. Directeur Auke Jelle Kingma (Talant) en Erik Zwanenburg ondertekenden in het bijzijn van Ronald van der Meer (Alliade) en Bernhard Hoekstra (Zwanenburg Projecten) het 15-jarig huurcontract. Dit speciale moment vond plaats in oud Heremastate aan de Marktweg 75 in Heerenveen.

Op 5 november 2019 heeft op de bouwlocatie aan de Coehoorn van Scheltingaweg een start-bouwhandeling plaats gevonden voor cliënten, verwanten, omwonenden en overige belanghebbenden. Op 29 oktober 2019 was men al gestart met het bouwrijp maken van de voormalige locatie van OBS De Letterbeam, de grond die daarbij vrij kwam mocht niet afgevoerd worden i.v.m. het controleren op schadelijke stoffen zoals Stikstofoxiden en Pfas (poly- en perfluoralkylstoffen). Daardoor ontstond er om de bouwplaats heen een hoge aarden wal, op 5 december werd de grond vrijgegeven en werd er vroeg in de ochtend direct begonnen met het afvoeren van deze grond.

Op 4 november 2019 is Hylkema Funderingstechniek Bv uit Kampen begonnen met het boren voor de schroefmortel palen, op 3 december is het beton gestort voor de funderingen. De daadwerkelijke bouw is van start gegaan op 30 januari 2020 door het plaatsen van prefab beton elementen.

Oplevering zorgwoningen

sample imageMet de overdracht van een enorme sleutel was de oplevering van de nieuwe zorgwoonlocatie Tellepark in Heerenveen op vrijdagmiddag 13 november 2020 een feit. Bernhard Hoekstra van ontwikkelaar Zwanenburg Projecten overhandigde de sleutel van 1,5 meter aan Julius Koops. Hij nam de sleutel namens alle 43 andere nieuwe bewoners van locatie Tellepark in ontvangst. Na de oplevering heeft Talant nog een aantal weken nodig om de woningen in te richten en gebruiksklaar te maken. Op 7, 8, 9 en 10 december verhuisden in totaal 43 cliënten van locaties Badweg/Hiddingastraat, De Reling en Weegbree in Heerenveen naar hun nieuwe locatie in het Tellepark. Talant heeft daarna afscheid genomen van deze oude locaties.

Met de oplevering van de nieuwe locatie voor Talant is de herontwikkeling van het Tellepark afgerond.

Klik hier voor bouwfoto's van 16 zorgwoningen Talant.

Klik hier voor de geschiedenis van OBS De Letterbeam-School2a.

 

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Peereboom Beheer BV