Project Kop van Midden

De gemeente Heerenveen en Accolade werken samen aan een omvangrijke wijkvernieuwing in Heerenveen Centrum-West, waarvan een gedeelte behoort tot het project "Kop van Midden". Dit project beslaat het gebied tussen de Bouwe van Ensstraat en de Koornbeursweg en de westzijde van de Sieger van der Laanstraat. Het project ondergaat een wijziging ten opzichte van de bestaande situatie. De belangrijkste ingreep is het verplaatsen van het onbebouwde binnengebied naar de Kempenaerssingel.

Het plan voorziet in diepere achtertuinen voor de woningen aan de noordzijde van de Sieger van der Laanstraat. Zowel het bewoners- als bezoekersparkeren zal, net als in de bestaande situatie, in de vorm van langs parkeren in de straten plaats vinden. Tegelijkertijd heeft De Broedstoof aangegeven belangstelling te hebben voor de achterliggende loods, deze deed tot voor kort dienst als gemeentewerf. Bij de inventarisatie van gemeentelijke monumenten is geconstateerd dat de oude Industrieflat (brandweerkazerne) en bijbehorende loods cultuurhistorische waardevol zijn.

Presentatie Kop van Midden

sample imageIn het wijkcentrum de Kempenaer werd dinsdagvond 18-07-2017 een presentatie gegeven hoe "Kop van Midden" er uit komt te zien, er was veel belangstelling voor de nieuwe invulling van het project gebied. In augustus 2017 is de sloop van de woningen afgerond en het terrein bouwrijp gemaakt.

Start bouw Kop van Midden

sample imageOp dinsdag 17 april 2018 is het boren voor de funderingspalen gestart en op donderdag 26 april 2018 is men begonnen met het plaatsen van de prefab funderingen zoals men dit ook heeft toegepast bij het project Tuindorp. Deze prefab funderingen zijn, voor een compleet blok, binnen één dag geplaatst. Men is gestart met de woningen aan de Kempenaerssingel nr.1-47 en de Sieger van der Laanstraat nr.74-96. Er wordt met de woningen Sieger van der Laanstraat nr.2-38 op een nog nader te bepalen datum gestart.

Kempenaerssingel nr.1-47

sample imageEr worden betaalbare woningen gebouwd in twee woningtypes. Dit zijn sociale huurwoningen die onder de huurtoeslaggrens vallen. De huizen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Ze krijgen twee slaapkamers, HR+ glas, vloerverwarming en zonnepanelen. Ook komt er een tweede toilet op de verdieping. De woningen zijn allemaal gasloos. De twee rijen 2 laagse woningen aan de Kempenaerssingel worden vervangen door twee nieuwe rijen 2 laagse woningen met een lange kap. Het verscholen binnengebied in de bestaande situatie wordt op deze wijze juist zichtbaar aan de Kempenaerssingel gesitueerd als een grote hof. De hof krijgt een groene inrichting die aansluit op het groen van de Kempenaerssingel.

Sieger van der Laanstraat nr.2-38 en nr.74-96

sample imageIn de Sieger van der Laanstraat worden de gesloopte woningen vervangen door nieuwe 1 laagse woningen met een lange kap, dit zijn samen met de woningen aan de Kempenaerssingel, ook sociale huurwoningen, die onder de huurtoeslag grens vallen. De woningen zijn allemaal gasloos.

Renovatie loods

sample imageDe Broedstoof heeft in 2016-2017 de loods laten renoveren voor uitbreiding van haar activiteiten, men heeft de loods met een ‘werkplaats’ concept op de markt gezet. Behoud en herontwikkeling van de loods betekent behoud van cultuurhistorisch erfgoed van Heerenveen. Het bedrijfsverzamelgebouw De Broedstoof stamt samen met de bijbehorende loods daarachter uit de zelfde bouwtijd als de lage rijwoningen. Met deze uitbreiding van De Broedstoof in de loods op het binnengebied, krijgt het bedrijvencomplex een eigen gebied met een clustering van gebouwen. Enerzijds richt het zich op de Koornbeursweg, anderzijds richt het zich via de nieuwe hof op de buurt. Voor de ontsluiting van het Broedstoof gebied voor auto’s, is de huidige entree aan het begin van de Sieger van der Laanstraat verbreed.

Renovatie appartementencomplex Bouwe van Ensstraat

sample imageEind april 2016 heeft men, in opdracht van Accolade, 24 appartementen aan de Bouwe van Ensstraat gerenoveerd. Het renovatieproject is ontworpen door JHK architecten te Heerenveen en de werkzaamheden zijn uitgevoerd door Rottinghuis en Kumij. De werkzaamheden bestonden uit het vervangen van de dakbedekking, de gevels zijn gereinigd en hersteld, de kunststof kozijnen zijn vervangen door K-Vision Trend kozijnen en de kruipruimtes geïsoleerd. Alle woningen zijn voorzien van een nieuwe badkamer, toilet en keuken.

Oplevering eerste woningen

sample imageDe eerste huurwoningen zijn op dinsdag 15-01-2019 opgeleverd, de eerste sleutel is overhandigd aan Ellen Veenstra. Zij kreeg de sleutel van de Kempenaerssingel 1 uit handen van Jeriça Hartholt, directeur-bestuurder van woningcorporatie Accolade. De komende weken worden nog vierenveertig opgeleverd. Rond de zomer verwacht Accolade de overige huizen aan de Sieger van der Laanstraat te kunnen opleveren.

Klik hier voor het fotoalbum van Kop van Midden.

Klik hier voor de geschiedenis van de Sieger van der Laanstraat.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen

Accolade

Rottinghuis

De Broedstoof