Tuindorp - Heerenveen-Midden

Wijkvernieuwingsplan

Op 15 december 2008 start Accolade het project Tuindorp, daarmee is tevens het startsein gegeven van het omvangrijke en ingrijpende wijkontwikkelingsplan van Heerenveen-Midden, het WOP is opgedeeld in een aantal deelprojecten. In deelproject Tuindorp zijn in ca. 2 jaar 64 nieuwe woningen gerealiseerd en 16 huurwoningen zijn gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

sample imageHet wijkvernieuwingsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bewonerscommissie Tuindorp en de gemeente Heerenveen. Uitgangspunt hierin is geweest om zoveel mogelijk het unieke karakter van een Tuindorp te behouden. Dit wordt enerzijds bereikt door de uitstraling van de woningen en anderzijds door het patroon van de straten. Daarom is er voor gekozen de nieuwe woningen zo veel mogelijk op de plek van de oude woningen te plaatsen. Door nieuwe woningen te bouwen, is er een gevarieerder woningaanbod in de buurt terug gebracht dat beter aansluit op de marktvraag en de huidige en toekomstige opbouw van de bevolking. Ook de levensloop bestendige variant, waarin ouderen en/of gehandicapten lang zelfstandig kunnen blijven wonen, is ruim vertegenwoordigd in deelproject Tuindorp. Het plan heeft er voor gezorgd dat het unieke Tuindorp weer lange tijd mee zal gaan.

Sloop

sample imageDe sloopwerkzaamheden van fase 1 zijn eind 2008 afgerond en daarna is de nieuwbouw in deze fase van start gegaan. Fase 1 omvat de Oude Molenweg, Pier Panderstraat, van Lidstraat en de garages tussen de Oude Molenweg en de van Lidtstraat. De doorgang tussen deze beide straten heet de Omgang. Als fase 1 gereed is, is er begonnen met fase 2 (E. Halbersmastraat en de L. Wagenaarstraat). De 16 huurwoningen die behouden bleven (de woningen tussen de E. Halbersmastraat en de L. Wagenaarstraat) zijn gerenoveerd en gemoderniseerd.

Opdracht

sample imageBouwbedrijf Noppert uit Heerenveen bouwt in opdracht van Accolade, 24 halfvrijstaande woningen met ruime woonkamers, 4 onder 1 kap woning met een hoge gootlijn waardoor er veel ruimte ontstaat, 4 onder 1 kap woning voorzien van 3 slaapkamers, 8 halfvrijstaande woningen met 2 slaapkamers en 24 levensloop bestendige woningen welke een voorbeeld zijn voor de toekomstige woningen.

Project Tuindorp

sample imageProject Tuindorp is een deelproject van het totale wijkontwikkelingsplan binnen de wijk Heerenveen-Midden met circa 70 woningen, gebouwd net na WO II in de karakteristieke Delfts Rood stijl. Gedegen onderzoek heeft aangetoond dat voor 62 woningen renovatie kostbaarder zou zijn dan nieuwbouw in dezelfde stijl. Een in de wijk aanwezige garage en tankstation (gebouw de Romte) zijn aangekocht en – door middel van ISV subsidie – gesloopt en de grond is gesaneerd. In totaal zijn 64 nieuwe woningen gebouwd in Delfts Rode stijl. Bij 16 bestaande woningen is groot onderhoud uitgevoerd. De gemeente vernieuwde de bestrating en heeft samen met de corporatie een plan ontwikkeld om de beplanting en erf afscheidingen in ‘Tuindorp stijl’ te krijgen. Particuliere eigenaren is de kans geboden om zich bij dit initiatief aan te sluiten. De wijk is fasegewijs gesloopt en nieuw gebouwd. Dit heeft als voordeel dat veel bewoners in de wijk gehuisvest konden blijven en vaak maar 1 keer zijn verhuisd.

Klik hier voor het fotoalbum van Tuindorp.

Klik hier voor het ontstaan van Tuindorp in 1938.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen

Accolade