Tellepark - Heerenveen-Midden

Eerste paal 85 appartementencomplex Tellepark

Aan de Coehoorn van Scheltingaweg in Heerenveen, waar voorheen het zwembad “De Telle” stond, werd op 4 oktober 2012 de eerste paal geslagen voor de bouw van 85 appartementen. WoonFriesland laat hier 67 huurappartementen bouwen voor de reguliere verhuur en 18 appartementen voor cliënten van de J.P. van den Bentstichting. Bouwbedrijf Dijkstra Draisma zal naar verwachting de appartementen in het voorjaar van 2014 opleveren. Appartementencomplex Tellepark is onderdeel van een binnenstedelijke herstructurering aan de zuidkant van het centrum van Heerenveen.

Eerste paal

sample image

Al hoewel de overige palen worden geboord, wordt 4 oktober de eerste paal in aanwezigheid van alle betrokkenen en omwonenden met een oud Hollandse heistelling geslagen. De heer Buwalda (wijkwethouder gemeente Heerenveen), de heer Bosma (regiomanager wonen van WoonFriesland) en de heer Duursma (wijkplatform) zullen na een toespraak de officiële starthandeling verrichten. Met deze handeling wordt het startsein gegeven voor een prachtige invulling van een stukje Heerenveen dat al langere tijd wacht op een nieuwe bestemming.

Wonen in het park

sample image Vanuit het wijkontwikkelingsplan Heerenveen-Midden is door de woningcorporaties, de Gemeente Heerenveen en welzijn- en zorgpartijen lang gesproken over een goede invulling van de wijk. Hierbij is aan de wens naar sociale huurwoningen nabij het centrum voldaan. Op basis van een vastgesteld beeldkwaliteitsplan is architectenbureau Sacon uit Zwolle aan de slag gegaan. Het resultaat is een appartementencomplex van hoogwaardige kwaliteit geschikt voor jong en oud met ruime energiezuinige woningen. Parkeren vindt beschut in het groen op eigen erf plaats. Door de naastliggende Le Roy tuinen en een ruime opzet wordt het met recht “Wonen in het park”.

Appartementencomplex Tellepark

sample image Opdrachtgever: Woon Friesland. Opdracht: 67 huurappartmenten en 18 appartementen voor begeleid wonen. Realisatie: Start bouw 2012. Tellepark is onderdeel van een binnenstedelijke herstructurering aan de zuidkant van het centrum van Heerenveen. Kenmerkend is de lineaire structuur van de locatie en de begrenzing aan de noordoostzijde met de tuinen van Le Roy. De bebouwing van Tellepark zal bestaan uit drie bouwvolumes in het groen met zichtlijnen tussen de blokken door naar de “Le Roy” tuin. Als eerste project wordt een appartementengebouw rondom een binnenterrein gerealiseerd. Het complex omvat 67 appartementen in de sociale huursector en 18 appartementen en 2 huiskamers voor begeleid wonen voor bewoners met een verstandelijke beperking.

Het gebouw bestaat uit een in hoogte variërend volume rondom een binnenterrein en wordt gedragen door een terug liggende plint. Variatie in de dak -en plinthoogte en openingen naar het binnenterrein zorgen voor het gewenste het sculpturale karakter van het gebouw. Dit wordt versterkt door de alzijdige richtingloze vormgeving van de gevels bestaand uit een vlechtwerk van twee kleuren metselwerk. Grote openingen in de gevels geven toegang tot het binnenterrein en door een wandelroute over het binnenterrein vind het gebouw aansluiting bij het park en de tuinen van LeRoy. Aan de noordoostzijde vormt een groen taluud met daarop de transparante wand van het bergingenblok de verbinding tussen gebouw en park. Het parkeren vind plaats op het maaiveld. Voor een deel liggen ze, zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken, iets verdiept en omgeven met hagen onder een vleugel van het gebouw. De overige parkeerplaatsen liggen aan de zuidzijde van het gebouw, waar ze de parksfeer het minst belasten.

Klik hier voor het fotoalbum van appartementencomplex Tellepark.

Klik hier voor de geschiedenis van Sportcomplex De Telle.

 

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen

Sacon Architecten

WoonFriesland

Bouwgroep Dijkstra Draisma