Westindische buurt 1976-1979

Buurtactiviteiten

Meester Tjeerdsma(zie ook ingezonden verhaal) en vele andere vrijwilligers zorgden voor de dansavonden, bingo’s en nog veel meer activiteiten waarover de bewoners zelf inspraak hadden, dit alles om de sociale contacten in de buurt te versterken of op gang te brengen. De allochtonen in de wijk werden ook niet vergeten, ze mochten De Stoof gebruiken voor hun activiteiten, en er werd ook geprobeerd hun lessen Nederlands, naailessen, of gewoon zomaar een koffieochtend aan te bieden en natuurlijk waren ze welkom bij de activiteiten van de andere buurtbewoners.

Bingavond

sample imageZo werden voor de eerste bingoavond uitnodigingen verstuurd naar onze allochtone buurtbewoners en prijzen werden verzameld in de buurt, dit alles om drempelverlagend te werken aan de contacten tussen de oorspronkelijke en de nieuwe bewoners in de buurt. Het bleek een gebeurtenis te worden met wat haken en ogen. Een probleem was b.v. wanneer er een nummer werd getrokken en voor gelezen konden de buitenlandse mensen het niet verstaan en snapten er uiteraard niets van.Maar meester Tjeerdsma had een oplossing, hij haalde een schoolbord tevoorschijn en schreef het getrokken nummer op het bord, zodat iedereen weer gelijke kansen had en werd het toch nog een geslaagde avond.

Integratie van nieuwe bewoners

sample imageIn 1977 was er voor het eerst de mogelijkheid om naar het Posthuistheater te gaan. De kaartjes waren gratis omdat het theater een hoger en goed doel diende, integratie van onze nieuwe bewoners, de opkomst van belangstellenden was groot. Ook de kinderen kregen de kans om gratis voor het eerst naar een echt theater te gaan. De bloemplantdag, himmeldei en de vele andere activiteiten vonden ook in dat jaar plaats.

In juni 1978 gingen voor het eerst de kinderen in groepsverband mee lopen met de avondvierdaagse. Nieuw was: een stratenzeskamp en een sportman en sportvrouw van het jaar werd gekozen. Ook werd er een cabaretgroep opgericht, de voorstellingen van deze cabaretgroep waren ook een groot succes. Veel mensen staken er hun energie en tijd met veel plezier in.

Opstand in de buurt

sample imageDe bewoners van de West-Indische buurt kwamen in dit jaar in opstand, wat was het geval? De Gemeente kwam de door hun gedane beloftes niet na. Als protest trokken ze in een fakkeloptocht naar het Gemeentehuis waar meester Tjeerdsma het woord voerde namens de bewoners. Het jaar werd afgesloten met een snertdag, uiteraard figuurlijk bedoeld gezamenlijk snert eten dus. Ongeveer honderdvijftig personen zaten op die dag gezellig met elkaar om de tafel en lieten zich de snert goed smaken.

In 1979 werd er naast alle activiteiten van voorgaande jaren een grote tentoonstelling georganiseerd met als thema:Hoe buitenlanders leefden, zich kleden en wat voor gebruiken en gewoontes voor hen heel normaal waren. Dit gebeurde niet alleen door een lezing maar ook door hapjes klederdrachten, muziek en vele andere dingen uit hun cultuur in de praktijk te laten zien, horen en proeven.

Prikslee wedstrijden 1979

sample imageOp 26 januari 1979 werden er prikslee wedstrijden georganiseerd. Dit om dat de meeste allochtonen niet schaatsen konden en op deze manier konden ze toch samen met de oorspronkelijke buurtbewoners samen genieten van het winterplezier. Ook moest de vijver sneeuwvrij worden gemaakt en ook moest er op gelet worden dat er s'nachts geen vernielingen aan het ijs werden toegebracht. Nu was Roel de Jong bereid voor de beloning van één fles Berenburg de hele nacht rondjes om die vijver te lopen, met als resultaat een prachtige ijsvloer op de vijver. De prikslee wedstrijden gingen door en werden een groot succes. In dat jaar werden ook weer de onderhand traditionele activiteiten georganiseerd. Aan de Barones van Steenwijksingel tussen de gallerijflats werd een speel tuintje gemaakt.

Klik hier voor deel 4 over de geschiedenis van de Westindische buurt.

Klik hier voor de geschiedenis van buurt- klubhuis De Stoof.

Klik hier voor het Wijkspeelplan 1994.