Onderdeel wijkspeelplan 27 april 1994

27 april 1994 - Met het oplaten van een groot aantal ballonnen namen de kinderen van de Westindische buurt in Heerenveen donderdag 27 april 1994 het nieuwe speelplein in gebruik wat een onderdeel is van het wijkspeelpan. Om één en ander een officieel tintje te geven was wethouder Dorine Piscaer naar het terrein naast openbare basisschool de Kempenaer gekomen om het kunstwerk, een grote metalen Huifkar, van Allie van Altena te onthullen. Dit punt, bij het brugje van de Stoof naar de buurt, is onderdeel van het grotere wijkspeelplan waarvoor de Commissie Welzijn en Sociale Zaken al in september 1992 een subsidie had verstrekt. Door de slechte zomer van afgelopen jaar hebben de werkzaamheden echter achterstand opgelopen, zodat de sociale vernieuwing enige tijd op zich het wachten. Het speelplein is het eerste tastbare resultaat, terwijl het schoolplein van de Kempenaer al werd geverfd en van nieuwe klimrekken en kunstwerken voorzien, ook kreeg de brug een nieuwe verflaag.

Het hart van de blokhut is een container

sample imageDe blokhut naast buurtcentrum de Stoof was klaar, maar door een onenigheid tussen de jongeren en stichting Samba, de jongeren wilden een clubhuis, Samba plande een schuilhut, deze zal opnieuw moeten worden opgebouwd. Het hart van de blokhut is een container met daaromheen een wand van dikke palen. Aan een zijde zou de hut openblijven, daarop verleende de gemeente een bouwvergunning. De container werd echter kant en klaar met deur afgeleverd, de jongeren werken de wand perfect af en wilden elektriciteit in de hut om er een clubhuis van te maken.

De deur moest eruit vond Samba, de jongeren wilden dat niet, dus kreeg een aannemer de opdracht een gat in de container te flexen. Uit de buurt waren toen al klachten over de hut gekomen, omdat er mensen overnachtten en het er een troep was. Ontevreden jongeren zetten daarop de palen om en baldadige jeugd zorgde voor verdere afbraak. De ruïne ligt nu op wederopbouw te wachten en vormt een wanstaltige tegenpool van het nieuwe speelplein. De Westindische buurt en Huurdersbelangen Centraal-Heerenveen zullen verantwoordelijkheid voor de hut moeten gaan dragen. De jongeren, willen deze hersteld zien met een dichte deur, Samba wil vasthouden aan het idee van de schuilhut. Het College van B&W zal als vrederechter moeten optreden.

Onthulling van de huifkar

sample imageMet dit speelplein is het wijkspeelplan voor de Westindische buurt nog lang niet rond. Vele plannen liggen op uitvoering te wachten. Het binnenterrein tussen de Surinamesingel en de Barones de Vos van Steenwijksingel zal worden opgeknapt, herbestraat en omgespit. Het zogenaamde Romteplein aan de Zuiderstraat zal worden aangekleed. Een schets van kunstenaar Dave van der Werf voor de inrichting van het Kempenaersplein blijkt te duur, ook voor het opschonen van het Roomse Gat is geen geld. Het Amerikaanse speelterrein tegenover de basisschool is te duur en zal vooralsnog niet worden aangelegd.

Toch wil dat niet zeggen dat van uitstel afstel komt, wanneer andere geldstromen kunnen worden aangeboord zal men bekijken op welke manier het wijkspeelplan kan worden vervolmaakt. Het maken van een barbecue bij buurthuis de Stoof en een kunstzinnige zandbak, ontworpen door Joop Holterman, is voorlopig in de ijskast gezet. Nieuwbouw van de Stoof aan de Rottumerweg laat niet lang meer op zich wachten, op de vrije ruimte zullen woningen worden gebouwd. Omdat het wijkspeelplan een landelijk voorbeeldproject is heeft het ministerie van WVC er fl 200.000,= aan subsidiegelden ingestoken. De gemeente en de woningbouwcorporatie deden daar samen nog eens fl 250.000,= bij. Tijdens de onthulling van de huifkar was de heer Marijnen van het Projektburo Jeugdruimte te Utrecht aanwezig. Dit buro subsidieert het plan voor bijna de helft en voer eerder onder de vlag van "jongeren bouwen voorjongeren".

Klik hier voor het fotoalbum van het Wijkspeelplan en buurt- klubhuis De Stoof.