Aanleg van straten

sample imageHeerenveen-Midden is gelegen aan de zuidzijde van het centrum van Heerenveen, tussen de Koornbeursweg en de Rottumerweg en tussen de Karst de Jongweg/Alma Tademastraat en het spoor. De weg vanaf het centrum (de Dracht) tot de Rottumerweg heette vroeger de Verlengde Dracht. In 1935 werd het verzoek ingediend door de directeur van het postkantoor om de straatnaam te wijzigen in de Falkenasingel, de gemeente besloot dat het Burg.Falkenaweg moest worden, lopende van noord naar zuid als centrale as door de wijk. Een bekende straatnaam in Heerenveen-Midden is de Jan Mankeslaan, deze is vernoemd naar de beroemde schilder Jan Mankes, hij werd in Meppel geboren en trad in 1915 in het huwelijk met de eerste vrouwelijke doopsgezinde predikant van Nederland woonachtig in de Knijpe, hij schilderde veel van Heerenveen en omgeving, vooral maakte hij etsen, houdsnede's en litho's, in 1920 overleed hij aan t.b.c. De straat die van oost naar westelijke richting loopt is de Mr.Halbe Binnertstraat in het verlengde van de Jan Mankeslaan.

Oostelijk deel van wijk

sample imageIn 1957 werden de straten ten zuiden van de Jan Mankeslaan gepland en werd ook begonnen met de bouw van woningen aan de van Goghlaan, Vermeerstraat en de President Kennedylaan. Tussen de President Kennedylaan en de Europalaan zijn, over een lengte van 1 kilometer en 13 meter breed, "de wilde tuinen" van Le Roy, aangelegd. Louis le Roy was een Nederlands beeldend kunstenaar, schrijver, Professor honoris causa, ecotect en leraar tekenen. In de jaren '70 kwamen duizenden nieuwsgierigen uit binnen en buitenland naar zijn schepping kijken. Zelfs het Belgische Prinsengezin kwam op bezoek. Ruim een kwart eeuw later was het een slecht onderhouden wildernis geworden.

De Stichting Tijd is daarom met de gemeente Heerenveen in onderhandeling gegaan voor het gezamenlijk onderhoud en verder ontwikkelen van deze tuinen. Op 6 juli 2005 hebben de gemeente Heerenveen en Louis Le Roy een intentieverklaring getekend, waardoor de ontwikkeling van het door Louis Le Roy in de jaren zestig in gang gezette 'ecokathedrale' proces van de Heerenveense Kennedylaan voor de duur van 100 jaar gegarandeerd wordt. Hiervan staat in de rubriek Fotoalbums het fotoalbum Leroy.

Oproep voor documenten en beeldmateriaal

sample imageOp verzoek van Stichting Tijd heb ik hier een oproep geplaatst voor die mensen die op een of andere manier herinneringen hebben aan deze bijzondere tuin. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als buurtbewoner destijds de ontwikkeling van de tuin hebt gevolgd, of dat u een van de vele mensen was die met een busreis een bezoek aan de tuin hebt gebracht. Ook zijn we op zoek naar beeldmateriaal, dus als u bijvoorbeeld foto's hebt gemaakt van de aanleg van de tuin kunt U contact met mij opnemen via het contactformulier.

Westelijk deel van de wijk

sample imageDe straten ten westen van de Sieger van der Laanstraat zijn aangelegd omstreeks 1952, deze werden opgehoogd met 13500 kubieke meter zand, de sloten werden gedempt en er werden ook twee speelterreinen aangelegd. Een leuke bijkomstigheid is dat in het contract met de aannemer werd bepaald dat hij zijn personeel drie keer per dag warm drinken moest geven. Al met al duurde het project ongeveer 5 maanden. Kempenaerssingel en Surinamesingel werden in de jaren '60 gebouwd en het eerste gedeelte van de van Lidtstraat in 1964. De straatnamen Doctor Wumkeslaan, Luitzen Wagenaarstraat, Waling Dijkstrastraat kwamen voort uit het feit dat deze mensen heel veel voor de Friese literaire cultuur hebben gedaan, zo schreven ze bijvoorbeeld Friese toneelstukken en gedichtenbundels.

In 1972/1973 vond er op het einde van de Dracht, ter hoogte van Hotel Cafe Restaurant de Koornbeurs, een doorbraak plaats vanaf splitsing Koornbeursweg-Burg.Falkenaweg tot aan de Jan Gijse Weeninkstraat om zo een verbinding te maken met het nieuwe plan "De Greiden". Op het einde van de Jan Gijse Weeninkstraat werd een tunnel gebouwd onder het spoor, in mei 1973 werd besloten de naam J.G.Weeninkstraat te veranderen in de Koornbeursweg. Om deze doorbraak te kunnen realiseren, vond er een totale kaalslag plaats van de Gedempte Molenwijk, daardoor verdwenen ook de Feitssingel, de Korflaan en een gedeelte van de van Riesenstraat.

Eerste woningbouw

sample imageAan de Eeltje Halbertsmastraat, een zijstraat van de Burg.Falkenaweg, werden de eerste woningen gebouwd in 1933. De eerste hypotheek werd verstrekt door de Schoterland en wel 15000 gulden voor de bouw van 6 middenstandswoningen. In 1949 heerste in Heerenveen een grote woningnood, dus werd daarom in de omgeving van de Sieger van der Laanstraat en de Rozenstraat, 21 ha grond gekocht. Twee jaar later moest alweer aan nieuwe uitbreidingen worden gedacht, toen werd er besloten over te gaan tot de aanleg van straten ten oosten van de Burg.Falkenaweg. Bouwbedrijf Bam Bredero bouwde in de periode 1941-1952 hier in de wijk veel van de woningen, dit zelfde bedrijf heeft ook de Amsterdam Arena gebouwd. In 1956 werden van 32 woningen aan de Zuiderstraat de privaattonnen vervangen door waterclosets. In het fotoalbum Gemeentewerken, in de rubriek fotoalbums, laat ik zien hoe destijds deze privaattonnen en de vuilnis werden opgehaald en hoe de riolering werd aangelegd.

De bouw van scholen

sample imageIn 1948 werd er een bouwvergunning aangevraagd voor een nieuw te bouwen school, de Coehoorn van Scheltingaschool ook school Schut genoemd. Dit zou een openbare school worden met 6 lokalen en een gymnastiek lokaal. De opening van de school vond plaats op 26-september 1951. Het speelterrein van de school liep tot aan de Burg.Falkenaweg. Er was een fietsenstalling die plaats bood aan 20 fietsen, maar de leerlingen kwamen met 60 fietsen op school. Centrale verwarming werd er in 1965 aangelegd, daarvoor stookte men op kolen en gaskachels. In 1976 werd de school uitgebreid met twee lokalen bestemd voor de kleuter school De Blokkendoos genaamd. In 1998 veranderde de naam in De Letterbeam. In de rubriek Gebouwen en Omgeving vind u de geschiedenispagina's van De Letterbeam, het Mierennest, de Lagere Landbouwschool, Duisterhoutschool, de Halschool en de Ambachtsschool.

Mei 1958 werd er besloten tot de bouw van kleuterschool Het Mierennest aan de Luitzen Wagenaarstraat, in 2018 heeft het de functie van kinderdagverblijf Kinderwoud. Aan de Burg.Falkenaweg stond ook een ambachtschool, voor de sluiting van dit schoolgebouw heette het SBO. Op deze school behaalde Frits Klein in 1955 een tekenakte, hij startte een eigen reclame bureau, van zijn hand zijn ook de tekeningetjes van de sprekende figuren Gurbe en Lotsje, welke nu nog op de voorpagina van de Leeuwarder Courant staan. In 1977 kwam er een vestiging van een christelijke LTS aan de Burg.Falkenaweg, namelijk het Het Bornego College. Het schoolgebouw is gesloopt vanwege de verhuizing naar het hoofdgebouw aan de ds.Kingweg en de bouw van het Falkenapark (zie onder Wijkvernieuwingen)

In het hoofdmenu aan de linkerzijde vind u meer foto's en geschiedenis over gebouwen en de omgeving.

Klik hier voor historische foto's van straten

Klik hier voor Straatnamenregister