Westindische buurt 1980-1988

Renovatie perikelen

De woningbouwvereniging had een paar wisselwoningen beschikbaar gesteld om dat de buurt gerenoveerd werd, daar konden de mensen heen wiens huis op dat moment onder handen werd genomen. Die renovatie hield o.a in:Centrale verwarming en een centraal antenne systeem werden aangelegd, kamers werden vergroot, nieuwe daken, muur isolatie en andere verbeteringen. Het jaar 1980 begon met een protestoptocht naar het Gemeentehuis. Met weer een fakkel in de hand vertrokken de protestanten voor de tweede maal naar het Gemeentehuis waar ze nogmaals hun onvrede uitten over de door de gemeente gedane beloftes die nog steeds niet nagekomen waren.

Himmeldei 1980

sample imageIn 1980 werd er voor het eerst geen himmeldei gehouden maar een beroep gedaan op de bewoners om zelf hun huis en tuintjes netjes te houden. In dat jaar werd er een gezamenlijk bezoek naar de huishoudbeurs georganiseerd en op die dag bleven de normale activiteiten in De Stoof gewoon door gaan. Op donderdag 28 maart 1980 bezetten 20 personen het buurthuis De Stoof omdat hun sociaal cultureel medewerker Cor van de Griendt ontslag gekregen had. Na een conflict met Doornbos en het bestuur, is gebleken dat hem geen blaam betrof en hij geen fouten had gemaakt maar dat het voornamelijk bij Doornbos en het bij een deel van het bestuur lag. Het bestuur heeft hem toen gerehabiliteerd, verontschuldigingen aangeboden, verzocht om te blijven en het bestuur heeft toen Anne Doornbos een ander kantoor aangeboden tegenover het gemeentehuis, inclusief zijn secretaresse, Anne mocht zich niet te veel meer met de Stoof bemoeien.

Afscheid Cor van de Griendt

sample imageNa het conflict mocht hij in juni toch weer aan de slag. Hij zou blijven tot 1981. Na een jaar is hij uiteindelijk met pijn in het hart vertrokken naar Brabant alwaar hij een directiefunctie kreeg bij het toenmalige Centrum Buitenlanders (83 personeelsleden), er werd feestelijk afscheid van hem genomen en tijdens dit afscheid werden hem twee bordjes met Friese spreuken aangeboden die nog steeds prominent in zijn kamer hangen. De manier van werken, samen met zijn collega's en vooral Yteke en meester Tjeerdsma, hebben er toe geleid dat hij een methodiek (Ken ik jou?) heeft geschreven voor het leven in een multiculturele wijk.

Oplevering gerenoveerde woningen

sample imageOp 20 maart 1981 werden de eerste gerenoveerde woningen aan de Bonaire straat opgeleverd. Dit gebeurde ook op feestelijke wijze. Het muziekcorps kwam, er was een draaimolen, een suikerspin en poffertjeskraam en veel opgeblazen en kleurige ballonnen vergrootten het feestelijke gezicht van de buurt. Het eerste huis was fraai versierd en er werd een gevelsteen met inscriptie in die eerste gerenoveerde woning geplaatst. In het buurthuis de Stoof was op dat moment een huisorkest, bestaande uit buurtbewoners die een instrument bespeelden, kortom er werd volop gefeest. Aan de Barones van Steenwijksingel tussen de gallerijflats werd een speeltuintje gemaakt.

50-jarig bestaan van Heerenveen 1984

sample imageIn de jaren die volgden kwam er een verschuiving in de gezamenlijke activiteiten, de nadruk lag nu meer in het samen beleven van de activiteiten dan op het netjes houden van de buurt. Een teken dat de gezamenlijke inspanningen op dat vlak geslaagd waren. Enkele hoogtepunten uit die periode zijn verder nog: het 50 jarige bestaan van Heerenveen dat gevierd werd op 1-juli 1984. Het was toen 50 jaar geleden dat de bewoners van de Gemeenten Schoterland, Aengwirdenen en een gedeelte van Haskerland werden samengevoegd tot één Gemeente namelijk Heerenveen.

Een leuke anekdote is: Een winkeldief bijvoorbeeld, hoefde vroeger de straat maar over te steken en hij werd niet meer zo makkelijk gepakt door de gemeentepolitie, hij bevond zich dan al in een andere gemeente. Zo ontsprong menig winkeldief de dans. In september werd de kleuterschool "Het Mierennest" aan De Kempenaer toegevoegd zodat die nu een volwaardige basisschool werd. In 1986 vierde de Projectgroep West Indische Buurt hun 10 jarige bestaan. Na jaren soebatten met de Gemeente werd in 1987 een fietscrossbaan gerealiseerd. In 1988 bestond de cabaretgroep, gevormd door buurt bewoners, 10 jaar en ook dit werd groots gevierd.

Hoe de Westindische buurt er nu uit ziet kunt u bekijken onder het knopje Wijkvernieuwingen Door het nieuwe stedenbouwkundig plan 2012 m.b.t. de Westindischebuurt, verdwenen de Sint Eustatiusstraat, Sabastraat en de Curaçaostraat.

Einde

Klik hier voor de geschiedenis van buurt- klubhuis De Stoof.

Klik hier voor het Wijkspeelplan 1994.