Westindische buurt 1970-1976

In de jaren 70 heerste in de wijk een recessie.

Diverse verenigingen en instellingen staken de hoofden bij elkaar, onder andere school De Kempenaer, de Gemeente en enkele actiegroepen. Deze stelden gezamenlijk een comité op om te proberen een beter beleid ten aanzien van de integratie van de buitenlanders in de West Indische buurt te creëren. Zo werd er o.a gewerkt aan de verbetering van de woningen, het verkrijgen van een grotere saamhorigheid en een prettiger sociaal milieu, kortom een klimaat te scheppen wat een positief effect zou hebben op de integratie van de buitenlanders. De Kempenaer zou in dit beleid de spil zijn, daar werden hoofdzakelijk de plannen gemaakt en die door veel actieve mensen uit de buurt aan de praktijk getoetst werden.

Realisatie buurtkrant de West-Indiër 1976

sample imageEén van deze acties was bijvoorbeeld het oprichten van een buurtkrant genaamd de West-Indiër, deze kwam voor het eerst uit in 1976. De berichten in deze krant, die alleen maar over onderwerpen betreffende de buurt schreef, waren bedoeld om zo iedereen in de buurt op de hoogte te houden van diverse negatieve en positieve aspecten en activiteiten in de buurt. Eén van de activiteiten was het beginnen met een grote schoonmaak en opruimactie van de buurt, op z’n Fries "himmeldei". Dit alles om de buurt een netter aan zien te geven.

Opknappen van de buurt

sample imageDe kinderen van de buurt namen hierin een grote rol voor hun rekening. De kinderen met hun begeleiders begonnen het zwerfvuil te verzamelen en vuilnis wagens reden af en aan. Dit enthousiasme had een positief effect op weer veel andere mensen die ook ineens actief aan de actie deelnamen. Een andere actie kwam van de woningbouwvereniging, deze begon de Kempenaersflat een flinke opknapbeurt te geven. En om het onderlinge contact van de buurtbewoners te stimuleren werd er besloten dat er bijeenkomst avonden moesten komen. De eerste bijeenkomst vond plaats op 23-april-1976 in buurthuis De Stoof (voorheen de Klub), met als hoofdthema; "het woonklimaat van de wijk te verbeteren".

Bloemplantdag

sample imageIn mei werd er gezamenlijk besloten het aangezicht van de voortuintjes te verbeteren. Zo werd er een bloemplantdag georganiseerd, 1600 plantjes werden er gekocht tuintjes werden omgespit en aangelegd en weer hielpen de schoolkinderen massaal mee, eigelijk droeg iedereen op zijn manier z'n steentje bij. Na afloop werd er dan ook op een film en limonade in buurthuis De Stoof getrakteerd. De mensen konden tevreden zijn over hun inspanningen, de buurt zag er al veel netter en vriendelijker uit. Later werden er struikjes en andere plantjes bij geplaatst.

Woningbrand

sample imageDe woningen waren nogal brandgevaarlijk en zo kwam het in december 1976 dan ook tot een kleine ramp. Een woning brandde geheel uit en ook de naast gelegen woningen hadden behoorlijke schade. Het buurtkrantje speelde hier op in, men kon dan ook de veelvuldig preventieve maatregelen tegen brand in het krantje lezen. De bewoners werden gevraagd hun klachten, frustraties oplossingen en voorstellen kenbaar te maken bij een contactpersoon die dan weer contact had met de woningbouwvereniging of andere instanties die met een melding actie kon ondernemen.

Klik hier voor deel 3 over de geschiedenis van de Westindische buurt.

Klik hier voor de geschiedenis van buurt- klubhuis De Stoof.

Klik hier voor het Wijkspeelplan 1994.