Uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 1

Begin 1950 was Heerenveen, net als de rest van Nederland, in opbouw en wel in een verhoogd tempo, want aan de westzijde van de Burg.Falkenaweg was uitbreidingsplan Zuid-West fase 1 al in volle gang terwijl uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 1 nog in voorbereiding was, dit plan was gepland aan de oostzijde van de Burg.Falkenaweg tussen de Koornbeursweg en de Rembrandtlaan.

Het is dinsdag 24 januari 1950 dat B. en W. tijdens de raadsvergadering met een voorstel kwam tot het geven van namen aan straten m.b.t. het uitbreidingsplan Zuid-Oost. Voorgesteld werd op advies van het bestuur der Stichting Oudheidkamer Heerenveen, om de straten ten oosten van de Burgemeester Falkenaweg naar grietmannen, burgemeesters of wethouders te noemen, zo kreeg de nieuw aan te leggen straat tegenover Huize Honk, met een lengte van ongeveer 340 meter, de naam J.P.Engelmanstraat, de daaraan evenwijdig lopende straat de naam H.Hebbesstraat en de verbindingsstraat tussen deze beide straten de naam Coehoorn van Scheltingaweg. Deze drie straten zijn aangelegd in 1949, besluit naamgeving vond plaats op 26 januari 1950.

Aanleg van Oenemastraat 1958

sample image Op 15-05-1957 zijn het gemeentebestuur van Heereveen en de heer M. H. Wagter, eigenaar van de bloemisterij ten oosten van de Burg. Falkenaweg te Heerenveen, tot verkoop van de bloemisterij en tuinen, wat nog in huur was bij de heer Kl.Doosje. De verkoop omvat de tuin alsmede alle opstanden, als warenhuizen, schuur, verwarmingsinstallatie, platglas met uitzondering van de aanwezige planten en gereedschappen. Deze gronden liggen in het uitbreidingsplan en zijn bestemd voor woningbouw.

Op 11-09-1957 doet B. en W. van Heerenveen een voorstel aan de raad te besluiten tot het laten aanleggen van straten op het aangekochte terrein van bloemisterij-Wagter en het aangrenzende terrein aan de Coehoorn van Scheltingaweg. In het preadvies wordt nog meegedeeld, dat de onderhavige grond bestemd is voor woningbouw. De van Oenemastraat met halverwege een dwarsstraat achter de flat aan de Coehoorn van Scheltingaweg, is in augustus 1958 gereed gekomen, besluit naamgeving was op 18 augustus 1958.

In de periode 1959-1961 zijn in opdracht van de bouwvereniging 'Heerenveen', 68 huurwoningen van het 'WONINGTYPE A' ontworpen door het Rotterdams architectenbureau Kuiper, Gouwetor en de Ranitz en gebouwd door Van der Wijk, Schaap en Buwalda. Hiervan zijn 30 woningen aan de van Oenemastraat gebouwd, verdeeld over 3 blokken à 6 woningen met even nummers 2 t/m 36 en 3 blokken à 4 woningen met oneven mummers 1 t/m 23, 2 blokken à 4 woningen aan de Thorbeckestraat, 1 blok van 11 woningen aan de Europalaan, 1 blok van 7 woningen aan de Karst de Jongweg en 1 blok van 12 woningen aan de Atalantastraat.

De hoekwoning aan de van Oenemastraat met huisnummer 17 was destijds het kantoor van de bouwvereniging 'Heerenveen' het is de enigste woning die in de zelfde stijl voorzien is van een aanbouw aan de zijgevel gelegen aan de straatzijde.

Na de aanleg van de van Oenemastraat, volgde kort daarop de start van uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 2, gelegen tussen de Atalantastraat en het zuidelijk deel van de Alma Tademaweg.

Aanleg van de Meineszstraat 1960

sample image Vanaf de "J.P. Engelmanstraat" naar de "H.Hebbesstraat". Aangelegd in 1960. Besluitnaamgeving was op 18 augustus 1958. Door de aanleg van de Meineszstraat en de daar geplande woningbouw, die plaats vond vanaf 1960, moest het sport-en speelterrein bij de school hiervoor verdwijnen, deze straat maakte een verbinding tussen de J.P.Engelmanstraat en de H.Hebbesstraat. De J.P.Engelmanstraat werd verlengd in oostelijke richting uitkomende op de Europalaan. Omdat het veel gebruikte sportterrein ging verdwijnen was men al snel gestart met de aanleg van een nieuw sportterrein aan de oostzijde van de Coehoorn van Scheltingaschool.

Coehoorn van Scheltingaflat 1963

sample image Door bouwbedrijf Van der Wijk, Buwalda en Schaap te Heerenveen, is in samenwerking met het architectenbureau Thom. Wildeboer te Groningen en een makelaarskantoor uit Emmen in 1960 bij de gemeente Heerenveen een uniek bouwplan van een flatgebouw ingediend. Het plan betreft 48 flatwoningen in vier woonlagen. Dit flatgebouw is gebouwd aan de westzijde van de Coehoorn van Scheltingaweg. Het betreft hier z.g. galerijwoningen met aan de twee uiterste zijden een royaal trappenhuis en een lift. De huurprijzen van de flats waren ongeveer 65 gulden per maand, exclusief o.a. een bijdrage in de kosten van de lift. Iedere flat afzonderlijk bevat een grote woonkamer met de afmetingen 5.15x3.91 m, een balkon, drie slaapkamers, een keuken, hal, wc, douchecel en een droogkast op de galerij. De bergingen bevinden zich achter het flatgebouw, waar bovendien rekening is gehouden met een tiental garageboxen. Het project is na ontvangst van een premiebeschikking gebouwd op risico van de initiatiefnemers. Op de KLM Aerocarto luchtfoto no.62861 uit 1963 kunnen we zien dat de bouwwerkzaamheden bijna zijn afgerond.

Binnen dit uitbreidingsplan hebben er ook een aantal grote bouwprojecten plaatsgevonden waarvan ik in het verleden al een aantal geschiedenispagina's heb gemaakt, deze zijn te vinden in het menu onder 'GEBOUWEN EN OMGEVING'.

 • Namen bouwprojecten:
 • 1. De tuinen van Wagter
 • 2. School 2a - De Letterbeam
 • 3. Petraschool-Duisterhoutschool
 • 4. Jan Mankeslaan
 • 5. Zorgcentrum Marijke Hiem
 • 6. Lagere Landbouwschool
 • 7. Burg. Kuperusplein
 • 8. Europlaankerk
 • 9. Sportcomplex De Telle
 • 0. Uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 2
 • Klik hier voor Uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 2.