Nieuwbouw De Broedstoof 1949

Industrieflat, werkplaatsengebouw of in de volksmond ook wel "De Broedstoof" genoemd. Liggend aan de S. v.d. Laanstraat - Jan Gijse Weeninkstraat (nu Koornbeursweg 67). Dit gebouw is als een Rijksgebouw gebouwd. De eerste steen werd gelegd op woensdag 18-mei -1949 om 14:15. Aanwezigen waren de commissaris der Koningin Mr.H.P.Linthorst Homan, Gedeputeerde Staten leden Mr. E.Foppes, Ir.Visser, hoofddirecteur wederopbouw en volkshuisvesting en een directeur van het G.A.B., architect L.van Houten en aannemers Fa.van Wijk, Schaap en Buwalda.

Handelsonderneming De Zee

sample imageIn het hoofdgebouw(rechterzijde) was handelsonderneming De Zee gevestigd afkomstig van Irnsum. Dit bedrijf maakte bedrijfskleding en kaasdoeken. Aan de linkerzijde was handelsfirma Van Ommen gevestigd, opgericht in 1918 te Amersfoort door de 3 broers van Ommen. (Eén ervan is jong overleden aan TBC in Davos.) Aanvankelijk begonnen ze met de verkoop van artikelen van hout zoals lepels, later bestond het assortiment uit een complete sortering huishoudelijke artikelen, van wasknijpers tot wasmachines (Miele) in de breedste zin van het woord. Geleverd werd aan zaken in huishoudelijke artikelen en smederijen.

Vertegenwoordiger en magazijnwerker aangesteld

sample imageOmstreeks 1950 werd een vertegenwoordiger, Hr. de Jong aangesteld voor de noordelijke provincies met huisadres Heerenveen. Uit service overwegingen werd wat voorraad bij de man thuis opgeslagen, later in een huisgarage en vervolgens in het Industriegebouw aan de J.G.Weeninkstraat, waar ook een magazijnmeester werd aangesteld dhr. L.Hiemstra. Omstreeks 1952 kwam een zoon van de eigenaren uit militaire dienst en werd als filiaalhouder aangesteld. Het pand Industriegebouw voldeed niet aan een goede bedrijfsvoering waarop na een aantal jaren verhuisd werd naar het Stationsplein in een oude ijsfabriek.

Brilmonturen fabriekje Keet

sample imageNa weer een aantal jaren werd de huur opgezegd voor eigen gebruik en werd in ca.1958 verhuisd naar een pand aan de Herenwal, waar tot 1980 de activiteiten plaats vonden. Door structurele wijzigingen in de markt was er weinig toekomst meer voor de groothandel en werden de totale groothandelsactiviteiten in 1988 gestopt. En in1992 uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Beide firma’s kregen een betere afrastering in 1952 aan de ene kant van de huizen aan de S v.d.Laanstraat en aan de westkant waar de demping van de sloot was t.b.v. de bouw van nieuwe huizen. Na beide firma’s kwam er een brillenmonturen fabriekje Keet, deze had voor die tijd een innoverende uitvinding gedaan (als het lukt krijg ik zo’n bril te zien daar maak ik dan een foto van) Keet had ongeveer 12 man in dienst. Deze fabriek is in 1960 vertrokken naar de Uhlweg, waar de heer W.C.L. Keet junior een bedrijfshal in huurkoop nam omdat hij uit wilde groeien van 12 naar 50 man.

Brandweerkazerne

sample imageIn 1960 zegt de gemeente het huurcontract op, het Rijk wil geen afstand doen van dit gebouw. In het gebouw heeft nog een klokkenmaker gezeten, de Bouwvereniging, Makkinga machinefabriek die spoel machines produceerde, Jongbloed winkelbetimmering en Harms foto’s. In 1962 werden de woonhuizen bewoond door Klaren en Wijbenga. In 1965 werd er naast het gebouw een noodgebouw voor de bouwvereniging gebouwd, dit is later een “Moskee” geworden wat inmiddels ook weer is afgebroken. Aan de westkant in het hoofdgebouw werd een ruimte voor de Bouwvereniging ingericht.

In het achtergebouw zaten o.a. firma Schuit, de Woningbouwvereniging, werkplaats van de gemeente Heerenveen (gehuurd), het Roefeltje (kringloop) Frialf NV, Tektronix en de Brandweer. Op 3 september 1966 verhuisde de brandweer van de oude locatie achter Crackstate (de voormalige gevangenis) en van de Tjepkema molen naar Heerenveen-Midden naar de oude Industrieflat. Op 3 april 2002 verhuisde de brandweer naar hun nieuwe pand aan de Rottumerweg. Hierna stond de Industrieflat een aantal jaren leeg en werd later gebruikt als opslag voor “de Basis”. Het werd in december 2005 gedeeltelijk leeg geruimd en begon men het pand op te knappen.

Ondernemer wil brandweerkazerne kopen

sample imageOp 6 november 2002 kom ik in de Heerenveense Courant het volgende persbericht tegen. HEERENVEEN – Wessel Bergsma uit Heerenveen wil samen met een groep ondernemers, de leegstaande brandweerkazerne aan de Koornbeursweg in deze plaats, kopen van de gemeente en het pand bestemmen voor woonappartementen en kantoren. De brandweer zou zich dan permanent kunnen vestigen op z’n huidige tijdelijke locatie in het pand van de gemeentereiniging. Het gemeentebestuur wil zoals bekend de kazerne aan de Koornbeursweg slopen en op dezelfde plaats nieuwbouw plegen. Dat vergt een investering van 7,7 miljoen euro. Bergsma vindt het echter zonde dat het karakteristieke pand verdwijnt en heeft zijn plannen inmiddels aan het college voorgelegd. Op de eerste etage wil hij vier appartementen bouwen en op de begane grond zes kantoorunits. Hij denkt daarbij aan startende ondernemers.

Voordat het gebouw in 1966 door de brandweer in gebruik werd genomen, was het eveneens een werkplaats voor beginnende bedrijven. Bergsma is van mening dat het huidige onderkomen van de brandweer met een paar geringe aanpassingen geschikt kan worden gemaakt voor een permanente kazerne. De gemeente bespaart daarmee miljoenen euro’s,’’ stelt hij. De gemeenteraad van Heerenveen heeft maandag tijdens de begrotingsvergadering unaniem ingestemd met een motie van de VVD om te laten onderzoeken in hoeverre de nieuw te bouwen brandweerkazerne op een andere locatie substantiële besparingen op kan leveren. Ook dient te worden onderzocht in hoeverre het uitplaatsen van de oefenruimte mogelijk is.

Klik hier voor het fotoalbum van De Broedstoof.

Klik hier voor de herontwikkeling van De Broedstoof 2012.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten