Ingezonden verhaal

Hoofdonderwijzer Meester Tjeerdsma

Meester Tjeerdsma was hoofdonderwijzer in Ternaard in de gemeente West Dongeradeel, daar genoten hij en zijn vrouw van het dorpsleven en vooral van de saamhorigheid in het dorp en het samen dingen doen naast zijn baan als onderwijzer. Hij was echt een actief dorpslid en zijn vrouw was een verbindingspunt voor ouders en kinderen van de kleine dorpsgemeenschap. De meester kreeg een baan aangeboden als onderwijzer in Leeuwarden, ze verhuisden dan ook naar Leeuwarden. Daar was het anders, daar heerste een stads mentaliteit. De mensen kenden elkaar niet persoonlijk en van een saamhorig dorpsleven was dan ook geen sprake meer.

Het juiste moment

sample imageDe familie Tjeerdsma miste deze manier van leven dan ook erg vooral het samen dingen doen met andere mensen. Toen meester Tjeerdsma dan ook de kans kreeg om in Heerenveen te gaan werken, maakte hij hier dan ook dankbaar gebruik van. Samen met zijn gezin kwam hij dus in Heerenveen wonen, om precies te zijn in de wijk De Akkers. Hij kwam eigenlijk precies op het juiste moment, hij kon dan ook gelijk zijn saamhorigheidsgevoel en organisatietalent toepassen in de buurt, de buurt was een behoorlijke puinhoop en precies midden in de recessie van de zeventiger jaren. Er waren toen weinig leerlingen op school en de West-Indische buurt zag er slecht uit.

De motor van de buurt

sample imageAls hoofd van de school en als mens en bewoner van de wijk besloot meester en zijn gezin dat het zo niet langer kon. Nu kon hij de kinderen en hun ouders ook motiveren, hij gaf de kinderen briefjes mee naar huis, hij bestede veel aandacht aan het samen dingen doen. Vele handen maken licht werk was zijn motto. Hij was het die schreef naar de gemeente en naar de woningbouw. Hij motiveerde kinderen en hun ouders en was ook iemand die de buitenlanders in de buurt niet vergat en hun bewust bij de buurtactiviteiten betrok. Meester was min of meer de motor van de buurt, hij vroeg bijvoorbeeld subsidies aan voor mensen met een huurhuis of het buurthuis, maar handelde ook de moeilijke ingewikkelde brieven van de diverse instanties af. Als ik zo alles lees was de facelift van de wijk zijn lust en zijn leven.

Rattevanger van Hamelen

sample imageHij zat in allerlei commissies, volgde elke vergadering van de woningbouwvereniging, het buurthuisgebeuren, het op de voet volgen van gemeentelijke besluiten, hij las elk verslag en reageerde heel alert als er iets niet goed ging of waar de buurt of iemand recht op had. Wanneer mensen hulp of raad nodig hadden, waren hij en zijn gezin er gewoon. Niet alleen met raad maar ook met daad, zelf heeft meester plantjes geplant op de bloemplantdag. Een bewoner uit de wijk zei tegen hem; ''meester u lijkt de rattevanger van Hamelen wel"! zoveel betekende meester voor de wijk.

Het cabaret

sample imageHet cabaret was ook één van zijn hobby’s. Alles maar dan ook echt alles heb ik met aandacht gelezen en bekeken, de liedjes, de taakverdeling, de beplanting, de uitvoering, de na beschouwing en de foto’s maar ook de reacties uit de wijk. Zelfs nu nog in 2002 spreek ik mensen die toen ook actief mee hielpen en ze praten er nu nog enthousiast en soms zelfs een beetje weemoedig over, ze missen het wij gevoel van toen, ook toen ik met hun de foto’s bekeek straalden hun ogen en er kwamen spontaan vele verhalen los over die tijd.

Jaren heeft meester van alles voor de buurt gedaan en met veel inzet en met zo veel liefde dat ik na het lezen van de stukken er even stil van was. Meester verdiend in mijn ogen beslist een lintje of een onderscheiding voor zijn inspanningen. Helaas kan ik dat meester niet geven maar ik wil hem wel heel erg bedanken dat ik de 12-jarige periode waarin hij deze prestaties van formaat heeft geleverd en zodanig heeft bewaard en verzameld, in de vorm van boeken, foto’s, aantekeningen en andere documenten, mij dit heeft laten inzien. Kortom meester Tjeerdsma is een persoonlijkheid waar de buurt trots op mag zijn.

Bedankt meester Tjeerdsma!