Bouwplan Raiffeisenbank 04-04-1967

In opdracht van het Bestuur Coöperatieve Raiffeisenbank Heerenveen e.o. aan de tweede Herenwal 124, is een bouwplan ontworpen door architect H.Wapstra voor een bankgebouw aan het Burgemeester Kuperusplein. Hiervoor dient het Bestuur Coöperatieve Raiffeisenbank Heerenveen e.o. op 19 mei 1967 een aanvraag in voor een bouwvergunning bij Burgemeester en Wethouders van Heerenveen. De reden van deze aanvraag is omdat dat het uit 1913 daterende bankgebouw aan de tweede Herenwal 124 te klein is geworden en ruimte voor uitbreidingen en verbouw daar niet mogelijk zijn. "We wiene der wier útgroeid" aldus TJ.Wietsma, voorzitter van de Coöperatieve Raiffeisenbank. Door Burgemeester en Wethouders van Heerenveen, wordt op 28 augustus 1967 een bouwvergunning verleend voor het bij deze vergunning behorende bouwplan, de bouwsom bedraagd f.800.000

Omschrijving bouwplan

sample imageHet nieuwe bankgebouw waarvan de buitengevel grotendeels uit marmer zal bestaan, bestaat uit kantoren met een drie verdiepingen bijgebouw. De onderste laag van dit bijgebouw wordt, zolang er geen gebrek aan kantoorruimte is, als winkelgalerij verhuurd. Daarboven komen in 2 lagen 12 bejaardenwoningen, deze woningen zullen bestaan uit een woonkamer, keuken, slaapkamer, douche en balkon op de zuidzijde. Tevens zijn er nog 6 garages ontworpen. Het bouwterrein van de bank neemt in totaal ruim 2000 m2 in beslag. De grondoppervlakte van het hele gebouw bedraagt iets meer dan 1200 m2. Het kantoor aan de oostzijde van het complex heeft een oppervlakte van 32 bij 25,6 meter. Er kunnen maximaal 10 loketten worden bezet, waarvan enkele geheel gesloten. Er zijn een ruime wachtkamer en 3 spreekkamers. Voor het personeel is er een kantine. Deze vertrekken worden begrensd door een lange gang met daarachter de kluizen. Er is geen kelderverdieping.

De glazen entree deuren zullen zich automatisch voor de bezoekers openen dat door nadering van de klant een systeem in de vloer in werking wordt gesteld. Aan de achterkant van het gebouw komt een drive-in voor automobilisten, een loket in de buitenmuur waaraan de klant van uit de auto zijn geldzaken kan afwikkelen. De aanleg van een vijver langs de oostzijde van het gebouw aan de Europalaan met fonteinen en een plantsoen met diverse beplanting. De uitvoering van deze waterpartij ging niet helemaal volgens afspraak, de afgesproken breedte van 2.47 meter werd over de gehele lengte met 1 meter overschreden, de vlaggenmast die tegen de oostgevel geplaatst zou worden, was op de hoek van het Burgemeester Kuperusplein en de Europalaan op het trottoir geplaatst. Op aandringen van de directeur van de Gemeentewerken Heerenveen (via een schrijven op 22-10-1968) werd de vlaggenmast verplaatst en de vijver aangepast volgens tekening.

Huisnummering

Aanbesteding 16-06-1967

sample imageOp 16-06-1967 is door het architectenbureau H. J. Wapstra te Heerenveen in het openbaar aanbesteed namens het bestuur van de Coöp. Raiffeisenbank te Heerenveen de eerste fase voor de bouw van een nieuw bankgebouw aan het Burg. Kuperusplein. Het werk omvat de fundering, de riolering, de begane grond en de kluis. Er waren 24 inschrijvers; Hoogste: R. Koopmans, Jubbega, met 138.400 gulden. Laagste: firma T. Heidinga en zn. te Leeuwarden met 99.600 gulden. Op één na laagste: aannemersbedrijf Noppert, Ouwsterhaule met 100.400 gulden. Uiteindelijk is het complete bankgebouw met bijgebouw door de firma Noppert uit Ouwsterhaule gebouwd.

Opening bankgebouw 12-10-1968

sample imageHet nieuwe hoofdkantoor van de Coöperatieve Raiffeisenbank in Heerenveen is op zaterdagmorgen 12-10-1968 officieel in gebruik genomen. Bij de opening waren de heer Tj. Wietsma uit Ouwsterhaule, voorzitter van de bank, mevr. Wietsma, burgemeester H. Huisman, mevr. Huisman en de heer A. Wind uit Sneek, voorzitter van de Friese Ring van Raiffeisenbanken aanwezig. Tijdens de opening werd een muurschildering van de heer Marten Groenhof aangeboden, die door frisse kleuren een gezicht op Heerenveen vastlegde, met zwartbont vee, grazend in zomers groene weiden en een Friese boerderij op de voorgrond, deze muurschildering bevond zich in de hal. De heer A. Noppert van het bouwbedrijf Noppert uit Ouwsterhaule, bood mede namens de onderaannemers een klok aan. Door het bankbestuur werd een cheque van f.5000 aangeboden aan burgemeester Huisman. De burgemeester incasseerde de cheque als eerste klant van de drive-in, met deze transactie gold de bank officieel voor geopend. De Coöperatieve Raiffeisenbank „Heerenveen e.o." is hiermee de grootste Raiffeisenbank geworden van Friesland en tevens een belangrijke aanwinst voor het Burgemeester Kuperusplein (in de volksmond ook wel Muntplein of Wall Street genoemd).

Gemeentediensten Heerenveen 1969

sample imageOp de begane grond van het bijgebouw op nummer 32 en 33, wat als winkelgalerij verhuurd zou worden, is in 1969 een deel van de gemeentediensten tijdelijk gevestigd. Het betreft hier de afdeling bevolking op nummer 33, waar men terecht kan voor reisdocumenten zoals paspoorten en toeristenkaarten, vis- en jachtakten waren veel gevraagde papieren. Er worden ook de aanvragen voor entreebewijzen, in verband met de vermakelijkheidsbelasting in behandeling genomen, en voor alle militaire zaken, zowel de aanvraag van kostwinnersvergoeding, als de inschrijving voor de dienstplicht. dagelijks zijn er 10 ambtenaren aanwezig. Op nummer 32 iss de afdeling burgerlijke stand gevestigd, hier kan men terecht voor aangiften van geboorten, huwelijken, ondertrouw- en sterfgevallen en voor het opgeven van verhuizingen, zowel binnen als buiten de gemeente en voor uittreksels van het bevolkingsregister en levend verklaringen.

Van Boerenleenbank en Raiffeisenbank naar Rabobank

sample image De Rabobank is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank als handelsnaam, omdat ze Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en te moeilijk vonden om te onthouden. De naam komt van Ra-iffeisenbank-Bo-erenleenbank. De geschiedenis hiervan is te vinden in het archief op de website van de Rabobank!

Nieuwbouw, uitbreiding en verhuizing Rabobank

Op 10 maart 1977 heeft de Rabobank, eigenaar van Burg.Kuperusplein 31 t/m 45, een aanvraag bouwvergunning ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Heerenveen voor een verbouw van het bankgebouw. Hiervoor is op 21 april 1977 een bouwvergunning verleend door Burgemeester en Wethouders. Architect H.J.Wapstra is verantwoordelijk voor het ontwerp en de konstruktie en Bouwbedrijf Noppert voor de uitvoering van het bouwwerk. Bouwsom bedraagt f.150.000 C.V.- en airco installatie f.18.000. De totale inhoud van het bouwwerk bedraagt 250m3. De uiteindelijke bouw heeft in 1984 en 1985 plaats gevonden, het verbouwplan uit 1977 werd uiteindelijk een totaal nieuw en modern gebouw. De sloop van het oude gebouw heeft, volgens de woningkaarten en de foto's uit het archief van de Rabobank, plaats gevonden in april en mei 1984, het kluisgebouw is bewaard gebleven wat op de sloop- en bouwfoto's nog te zien is. Medio april 1984 is men gestart met de nieuwbouw die tot februari 1985 heeft geduurd.

Opdrachtgever: Coöperatieve Rabobank Heerenveen ba, Ontwerp: Architectenburo v.d.Zee en Ybema bv Harlingen/Lelystad, Technisch advies: Ingenieursbureau Oranjewoud bv Heerenveen, Bouw Aannemer: Bouwbedrijf Wels bv Drachten, Staalbewerkingen: Technisch Centrum Postuma Heerenveen, Installatietechniek: Westermann Installatiebedrijf Leeuwarden Staalkonstruktie: Konstruktiebedrijf IJbema bv Tijnje, Schilderwerk: Piet Boersma Schilders Heerenveen. Het nieuwe Rabobankgebouw is geopend door oud-heerenveenster dhr. Duisenberg (directeur van de Nederlandsche Bank), de opening heeft plaats gevonden op 24-05-1985.

Uitbreidingen Rabobank Heerenveen

De kantoorruimte op de begane grond van de drie luxe woonflats die aan de oostzijde van het Burgemeester Kuperusplein zijn gebouwd, is in 1990 grotendeels verhuurd aan de verzekeringsgroep van de Rabobank. De Rabobank in Heerenveen heeft het hoofdbankgebouw aan de achterzijde in 1993 uitgebreid met ongeveer 400 vierkante meter kantoorruimte. Dat vergt een totale investering van ruim ƒ 1 miljoen, aldus directeur Bart van der Meer. De uitbreiding is nodig, omdat de activiteiten van de bank sterk groeien, vooral wat betreft de zakelijke dienstverlening. De verhuizing van de Rabobank naar het nieuwe hoofdkantoor aan De Opslach 51 te Heerenveen was in 2010.

Herontwikkeling voormalig Rabobank gebouw

Het voormalige Rabobank gebouw wordt in 2017/2018 volledig verbouwd. Medio 2018 wordt de transformatie afgerond en zijn er kantoor- en praktijkruimten van circa 14 tot circa 240 m² voor verhuur beschikbaar. De units op de begane grond hebben allemaal een eigen entree en de huurders van deze ruimten kunnen kosteloos gebruik maken van diverse gemeenschappelijke faciliteiten waaronder een centrale vergaderruimte in de voormalige kluisruimte, de totale oppervlakte van het gebouw is 1612 m2.

Klik hier voor het fotoalbum van de Boerenleenbank/Raiffeisenbank-Rabobank.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Rabobank - Delpher kranten

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Archief Rabobank

Museum Heerenveen

Delpher Historische kranten

Samantha de Kleine fotografie