Bouwplan openbare kleuterschool 1955

In 1955 was het de bedoeling een tweede openbare kleuterschool te bouwen op een hiervoor gereserveerd terrein aan de oostzijde van de Burg. Falkenaweg. Het feit echter, dat de woningbouw ten westen van deze weg een veel grotere vlucht had genomen dan aan de oostkant, heeft B. en W. van Heerenveen besloten dat de nieuwe kleuterschool beter in Plan-Zuid kon worden gebouwd. De keuze was toen gevallen op een perceel grond op de hoek Kempenaerssingel - Eeltje Halbertsmastraat, deze straatnaam is later veranderd in de Luitzen Wagenaarstraat.

Ged. Staten hebben aan het gemeentebestuur van Heerenveen medegedeeld, dat zij de beslissing op het raadsbesluit van 17 januari 1955 (ingezonden op 15 juli 1957) tot de bouw van een openbare kleuterschool op de hoek van de Kempenaerssingel met de L.Wagenaarstraat te hebben verdaagd.

Op 24 september 1958 heeft het Gemeentebestuur van Heerenveen een bouwvergunning aanvraag ingediend bij de Gemeente Heerenveen voor het bouwen van een 4-klassige kleuterschool met speellokaal aan de Luitzen Wagenaarstraat 34 te Heerenveen, bestemming van het gebouw is een openbare kleuterschool voor progressief (vooruitgaand) kleuteronderwijs. Op 2 oktober 1958 is hiervoor een bouwvergunning verleend, bouwsom f155.555,-.

Omvang schoolgebouw

sample imageHet ontwerp kwam van de tekentafels van architectenbureau Klein uit Groningen, bouwmeester was aannemer Gebr. Blaauw uit Jubbega. Een aantal noemenswaardige details zijn; een hollebaksteenvloer met afwerklaag, Durisol Mevriet dakplaten, steengaasplafonds, stalen dakliggers, rubberroid dakbedekking, oliegestookte c.v. in kelder van gewapend beton met een diepte van 2.70m en met een schoorsteen van 4,50m hoog. Het speellokaal en de 4 klaslokalen zijn allemaal voorzien van een lessenaarsdak. Een aantal van deze details zien we terug in het fotoalbum van deze website.

De indeling van de school is als volgt; aan de straatzijde vinden we het schoolplein met daaraan grenzend 3 klaslokalen met achterliggende gang met toiletgroepen, daarnaast het speellokaal met daarachter de zij-hoofdingang met entreehal (voorzien van een platdak), een kamer voor de hoofdleidster, een keuken, een toestellenberging en toiletgroepen, aan de rechterzijde van het speellokaal bevind zich een zij-ingang met daaraan grenzend het vierde lokaal. De kosten van de bouw met bijkomende werken en lasten kwam uiteindelijk op f 173.500.

Kunstenaar Frits Klein

sample imageHet gemeentebestuur heeft de Heerenveense kunstenaar Frits Klein gevraagd om een wandschildering aan te brengen in de hal en muurversieringen in drie van de vier lokalen. Op de foto hiernaast legt Frits Klein de laatste hand aan zijn muurschildering. In de lokalen paste hij een soort van lijnenspel toe, waartussen iedere klas drie dierfiguren werden aangebracht. Diermotieven waren ook toegepast in het linoleum vloerbedekking, die voor de kleuter een herkenningsteken was in welk lokaal hij thuishoort. Frits werd vooral bekend als tekenaar van Gurbe, een stripfiguur in de Leeuwarder Courant. De mozaïekwand in de entreehal is een geschenk van architectenbureau Klein. In het vierde klaslokaal is aan de muur een schilderij aangebracht door de Heerenveense kunstschilder Boele Bregman.

Officiële opening op 26 augustus 1959

sample imageOp woensdagmiddag 26 augustus 1959 is aan de Luitzen Wagenaarstraat 34 de tweede gemeentelijke kleuterschool in Heerenveen officieel geopend. De school heeft de naam „Het Mierennest" gekregen. De naam is in smeedijzer aan de buitenkant van het speellokaal aangebracht, de uit koper vervaardigde mieren verhogen het effect ervan. De officiële opening werd verricht door burgemeester Kuperus. Voor de toegangsdeur was een tweede (papieren) deur aangebracht met als opschrift de datum van officiële openstelling. Aan burgemeester werd verzocht door een ruk aan de bel, de school te openen. Wel ging de papieren deur open, maar de schoolbel, die met een langdurig gerinkel de openingsceremonie kracht moest bijzetten, weigerde op het kritieke moment.

Onder de genodigden bevonden zich de schoolarts mejuffrouw Werkhoven, architect Klein, de wethouders, de directeur van gemeentewerken en enkele van zijn medewerkers, raadsleden, leden van de oudercommissie, kleuterleidsters en de hoofdaannemers gebr. Blaauw te Jubbega en de gemeenteopzichter, de heer J. Stuurman. De burgemeester deelde mede, dat van de aannemers een bedrag van f 200,- was ontvangen dat aan de heer J. Simons als vertegenwoordiger van de oudercommissie (in oprichting) werd overgedragen. Andere geschenken waren een klok, een theeservies voor acht personen en enkele vaste planten.

In 1959 is de school door ongeveer 100 kinderen bezocht, de maximale capaciteit was 160 kinderen. De verwachting was, dat het bezoek toe zou nemen naarmate het uitbreidingsplan tussen de Kempenaerssingel en de spoorlijn werd volgebouwd en bewoond.

Het Mierennest 1985-2019

 • In juli 1985 werd de openbare kleuterschool "Het Mierennest" aan De Kempenaersschool toegevoegd, zodat deze school de functie kreeg van Openbare Basis School De Kempenaer.
 • In 1971 kwam het peuterspeelzaalwerk in Heerenveen van de grond. Dit groeide uiteindelijk uit tot de professionele organisatie SKEP. Hoofdwaarschijnlijk is SKEP in "Het Mierennest" begonnen met een peuterspeelzaal. Wij hebben tot nu toe dit nog niet kunnen achterhalen.
 • In 1993 is het schoolgebouw verbouwd tot kinderdagverblijf, aan de hand van bouwtekeningen zien we dat het gebouw opnieuw is ingedeeld en voorzien is van sanitaire ruimtes, slaapkamers en kantoren, het ontwerp komt van de tafels van Kamp en Jacobs Architecten te Leeuwarden.
 • In november 1994 is door Stichting Kinderopvang Heerenveen een melding bouwwerk ingediend bij de gemeente Heerenveen, voor het plaatsen van een berghok wat gebruikt zou worden als opbergplaats van buitenspeelmateriaal. Op 12 december werd door de gemeente Heerenveen hiervoor toestemming verleend. Het berghok is door Spijker Houtbouw te Heerenveen gplaatst.
 • Op 20 augustus 1999 dient Skep (Kinderdagverblijf Het Mierennest) een aanvraag bouwvergunning in voor het tijdelijk plaatsen van 1 Cabin (verplaatsbare unit van de firma Primakabin BV te Vlaardingen). Op 8 december wordt hiervoor een bouwvergunning verleend. De indeling van deze cabin bestond uit een groepsruimte met keukenblok, 2 slaapruimtes en een was-aankleedruimte met wc-tjes, de cabin werd geplaatst op een perceel grond aan de rechterzijde (oostzijde) van het bestaande speellokaal.
 • Na een fusie van SKEP met kinderopvangorganisatie SKT van Tytsjerksteradiel in 2005 kwam de naam Kinderwoud tot stand.
 • Op 23-06-2005 is de naam gewijzigd in Kinderwoud SKEP B.V.
 • Per 31-5-2013 is de naam gewijzigd in Kinderwoud Kinderopvang B.V.
 • In 2014 verhuisde peuterspeelzaal "de Baggertjes" van wijkcentrum De Kempenaer naar het klaslokaal aan de rechterzijde van "Het Mierennest", in het ander deel van het gebouw was Kinderwoud Kinderopvang gevestigd.
 • In 2016 viert Kinderwoud Kinderopvang hun 45-jarig bestaan, dat is 45 jaar ervaring in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Friesland.
 • In 2017 verhuisde peuterspeelzaal "de Baggertjes" van "Het Mierennest" naar het MFC op de Akkers.
 • Begin 2019 heeft Kinderwoud "Het Mierennest" verkocht aan Zethoven BouwplanGroep te Heerenveen.
 • Tussen 15 juli en 27 juli 2019 heeft Zethoven BouwplanGroep te Heerenveen het gebouw laten slopen door "TN Slopen en Saneren" te Heerenveen. Er zijn plannen gemaakt om op het vrijgekomen terrein nieuwe woningen te gaan bouwen. De sloop hebben wij vastgelegd aan de hand van foto's die terug te vinden zijn in het fotoalbum van deze pagina!
 • Klik hier voor het fotoalbum van "Het Mierennest".

  Klik hier voor het nieuwbouwplan op de locatie van "Het Mierennest".

  Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten