Van schuur tot L.O.M.-school

sample imageEind 1949 werd door burgemeester G.H.Kuperus van Heerenveen een commissie geïnstalleerd, die van advies moest dienen omtrent de wenselijkheid tot stichting van een werkplaats voor minder valide werkkrachten. In 1951 doet de raad een voorstel om een perceel grond met schuur aan de noordzijde van rusthuis „Nieuw Friesburg", aan te kopen. Een door de directeur van de gemeentewerken opgemaakt verbouwplan, omvat een mattenafdeling met aangrenzende bergruimte, een ruimte voor een borstelmakerij en een boekbinderij, voorts een kantoortje voor de werkmeester, berging van tuingereedschap, portaal, toiletten en garderoberuimte. Om de schuur voor werkplaats geschikt te maken, zullen diverse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Aanbesteding en Bouwvergunning 1952

sample imageOp maandag 15 Mei 1952 in de namiddag om 2 uur heeft B. en W. van de gemeente Heerenveen in Crackstate in het openbaar aanbesteed; Het verbouwen van een schuur, gelegen naast het Rusthuis "Nieuw Friesburg" tot werkplaats voor minder valide arbeidskrachten in 3 percelen; Het gemeentebestuur van Heerenveen heeft een bouwvergunning verleend op 11 februari 1953 voor het inrichten van een bestaande schuur tot werkinrichting voor minder valide arbeidskrachten staande op het perceel Burg.Falkenaweg 56a te Heerenveen.

Beschrijving werkinrichting

sample imageSchuur is verbouwd tot werkinrichting, voorzien van een entree, garderobe, toiletten, kantoor, bergruimte, mattenafdeling met een berging, borstelmakerij en boekbinderij. In het oude verbouwplan stond een werkplaats voor mannen en een werkplaats voor vrouwen getekend. De werkzaamheden bestond uit nieuw metselwerk, riolering, het plaatsen van balken, gordingen en raam- en deurkozijnen, de zuid-oostgevel werd voorzien van een aantal raampartijen.

Opening werkinrichting 1953

sample imageDe officiële opening van de „Heerenveense Werkgemeenschap voor geestelijk minder validen" vond plaats op woensdag 19 september 1953, de openingshandeling van de werkinrichting werd verricht door burgemeester G.H.Kuperus, hierbij waren een tal van genodigden naar een der zaaltjes van Friesburg gekomen, waar zij werden verwelkomd door wethouder De Wilde, als voorzitter van de werkgemeenschap. Dhr.S.Duisterhout, secretaris van de werkgemeenschap en B. en W. van Heerenveen zullen bijstaan bij het beheer. Maandag 21 september 1953 is men gestart met 6 arbeidskrachten, een week later zijn er nog 4 arbeidskrachten bijgekomen.

L.O.M.-school 1963

sample imageDe raad nam in april 1963 het besluit tot het stichten van een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, de zogenaamde L.O.M.-school. Men wilde de school voorlopig onderbrengen in de bij de "Heerenveense Werkgemeenschap" in gebruik zijnde gebouwen nabij Nieuw Friesburg aan de Burg.Falkenaweg. Er waren plannen om de gebouwen achter Huize Honk over te plaatsen naar het terrein nabij Nieuw Friesburg. Of deze gebouwen ooit verplaatst zijn is bij mij helaas nog niet bekend.

Opening school 1964

sample imageOp vrijdagmorgen 8 mei 1964 heeft dhr. N.IJ.Vlietstra uit Utrecht, de hoofdinspecteur van het buitengewoon lager onderwijs, de school officieel geopend. De school heeft de naam "De Terp" gekregen en heeft op het moment van de opening 47 leerlingen, het schoolhoofd is dhr. J.Pereboom, hij wordt bijgestaan door 2 onderwijzeressen en 1 onderwijzer.

Binnenbrand 1964

Op maandagavond 27 april 1964 is er een binnenbrand ontstaan door een oververhitte kachel die men vergeten was uit te doen, de brand werd opgemerkt door leerlingen van de naast gelegen Technischeschool waarin zij een avondcursus volgden. Dankzij het kordaat optreden van de leerlingen is de school gered van de ondergang.

Uitbreidingen 1965 en 1968

sample imageIn verband met het grote aantal leerlingen, dat voor plaatsing op de school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden te Heerenveen in aanmerking komt, is het gewenst de school met één lokaal uit te breiden, dat schrijven b. en w. aan de Raad. Voorts bestaat er behoefte aan een betegeld schoolplein. Het college stelt voor, tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 april 1965, tot deze verbeteringen over te gaan: een lokaal van 7.50 m1 bij 11.40 m1, afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes en een betegelde speelplaats. De bedoeling is dat het bestaande handenarbeidlokaal gebruikt zal worden als leslokaal, terwijl het nieuwe lokaal zal worden ingericht voor het onderwijs in handenarbeid en het vertonen van films e.d.

Op 27 september 1965 dient het gemeentebestuur van Heerenveen een aanvraag bouwvergunning in bij de gemeentewerken aan de J.G.Weeninkstraat 2, voor het uitbreiden van de L.O.M.-school, met een noodlokaal naast de bestaande school. De bouwvergunning werd verleend op 25 oktober 1965 voor het bouwen van een houten leslokaal met platdak, hal, garderobe, berging en toiletten. Het gebouw sluit aan op de achterzijde van de bestaande school die doormiddel van een gang te bereiken is. Rijksgoedkeuring is verleend dd. 9 juli 1965

Op 30 augustus 1968 dient de gemeente Heerenveen een aanvraag bouwvergunning in, bij Bureau gemeentewerken aan de J.G.Weeninkstaart 2, voor het bouwen van een houten leslokaal met platdak, hal, garderobe en toiletten. De bouwvergunning werd verleend op 7 november 1968 voor het bouwen van het lokaal op een bouwperceel achter Nieuw Friesburg, waarvan de Stichting Nieuw Friesburg de eigenaar is, de gemeente Heerenveen huurt dit perceel van deze stichting. Houtbouw "Padox" te Warmond en de Dienst gemeentewerken Heerenveen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, constructie en ontwerp.

Verhuizing 1981

sample imageIn 1981 is de school verhuist naar een nieuw schoolgebouw aan de Hondsdraf 1 op De Greiden, de verhuizing is gepaard gegaan met een feestelijke optocht van schoolkinderen. Maandag 5 oktober 1981 sluiten schoolhoofd Jan Peereboom en zijn staf de deur van de noodlokaliteit aan de Burg.Falkenaweg voorgoed.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Heerenveen - Delpher kranten