Cultuurhistorisch Erfgoed

Le Roy tuin

In 1966 vroeg de afdeling Beplantingen van de gemeente Heerenveen tuinkunstenaar Louis le Roy om tezamen een ontwerp te maken voor een één kilometer lang, smal plantsoen dwars door een recent afgebouwde woonwijk. De in Mildam wonende Le Roy ontwierp een onconventionele groenstrook met niveauverschillen van puin en een veelheid aan (wilde) plantensoorten, om volgens ecologische principes een proces op gang brengen waarin zowel de wandelende mens als de natuur hun gang konden gaan. De onderhoudsarme aanpak waarbij geen gif mocht worden gebruikt en afgestorven plantendelen niet mochten worden verwijderd leverde tal van discussies op. In de praktijk bleek het scheppen van een stukje mininatuur toch bijzonder arbeidsintensief. Desondanks kreeg Le Roy ook bijval van omwonenden die zelf met hun tuinen gingen experimenteren en heeft zijn aanpak geleid tot een bredere discussie bij groendiensten over het gebruik van gif en het onderhoud van bermbeplanting. Eveneens werd en wordt het plantsoen gebruikt voor wandelingen, excursies en exposities van beeldhouwwerk.

Locatie

Het plantsoen is een langgerekte structuur die onderdeel uitmaakt van een naoorlogse planmatige uitbreiding, ten zuidwesten van de kern Heerenveen. Deze wijk is opgebouwd met typische naoorlogse stedenbouwkundige uitgangspunten: de bebouwing is gegroepeerd in ‘stempels’ en gesitueerd rond een centrale groenzone. Het plantsoen is in samenhang met de ernaast liggende brede groene noord-zuid lopende laan, de Europalaan/President Kennedylaan, het belangrijkste structurerende element in de wijk.

Bouwvolume

Strakke groenstrook van 1 kilometer lengte en 20 meter breedte. Daarbinnen een variëteit aan niveauverschillen, gecreëerd door puin (onder andere afkomstig van de in 1969 gesloopte Kruiskerk) en veel wilde planten. Verschillende, organisch ontstane milieus en gradiënten, met daar tussendoor slingerpaden.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Van waarde als belangrijk onderdeel van de cultuurgeschiedenis van Heerenveen als representatief voorbeeld van de cultuurverandering in de toen gangbaar zijnde plantsoenaanleg.
  • Stedenbouwkundige waarde: Het park is van stedenbouwkundige waarde als een één kilometer lange groene verbindingsroute van het aan het bosrijke Oranjewoud grenzende wandel- en recreatiepark aan de Hoflaan tot aan het centrum van Heerenveen. Tevens fungeert het park als visuele scheiding tussen de buurten ten oosten en ten westen van de Europalaan/President Kennedylaan.
  • Architectuurhistorische waarde: Het plantsoen is van waarde als reactie op de toen gebruikelijke naoorlogse tuin- en landschapsarchitectuur, die zich conformeerde naar de strakke, sobere architectuur van de woonblokken in deze wijken. Van waarde: de vrije vormprincipes, kleinschaligheid en het wilde karakter van de invulling ervan. Bijzonder is het zeer uitgebreide sortiment, met duizenden inheemse en uitheemse boom-, heester-, en plantsoorten. Het plantsoen is tevens van waarde als onderdeel van het oeuvre van tuinarchitect Le Roy.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: Door de dynamiek van organische groei is het niet de bedoeling dat het plantsoen hetzelfde is als bij de aanleg; wel is de strakke groenstrook nog gaaf en komen de principes van Le Roy goed tot hun recht, zodat het plantsoen een herkenbare eenheid is.
  • Zeldzaamheid: Het plantsoen is van bijzondere typologische waarde door zijn onconventionele aanleg en als nog gaaf en herkenbaar voorbeeld van een groenstrook aangelegd door tuinarchitect Le Roy. Het plantsoen krijgt, evenals de ecokathedraal van Le Roy in Mildam, nog steeds aandacht in de binnen- en buitenlandse pers.

    Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.