Feitshuizen

Omstreeks 1870 liet leerlooier Luitje Feits op een strook grond langs de Verlengde Dracht (nu Burg.Falkenaweg), de "Bokkenkamp" geheten, vijf voor de verhuur bestemde herenhuizen bouwen, de zogenaamde "Feitshuizen". Het complex bestond uit 2 vrijstaande huizen en 3 geschakelde huizen "onder één gevel". Noordelijk daarvan stond reeds de "Feitsschool" voor Chr. Bijzonder Onderwijs met "meestershuis (inmiddels verdwenen) en zuidelijk daarvan het "Feitskerkje", een evangelisatiegebouw van de gereformeerde gezindte, het latere Volksgebouw Aurora van de socialistische arbeidersbeweging, op de plaats van het huidige parkeerterrein van het Bornego College.

Feits - imperium

sample imageIn 1875 is Luitje Feits gedwongen zijn leerlooierij aan de Molenwijk te verkopen. Er heerst een recesssie in de leerhandel en Feits heeft te veel geld gestoken in kerk, school en in de 20 arbeiderswoningen van "het Roode Dorp", gelegen aan dezelfde Molenwijk. In 1876 volgt reeds de verkoop van deze gebouwen in een poging de schuldenlast te verlichten. In 1880 komt een einde aan het Feits - imperium met de gedwongen verkoop van de 5 Feitshuizen aan de VerlengdeDracht.

Luitje overleed te Zeist op 10 februari 1880, volgens de verkoopakte (provisionele en finale toewijzing van 30-11-1880) worden de 5 huizen door zijn vrouw Jeltje Taconis, wonende te Zeist, verkocht aan Ferdinand Schöne, Nicolaas Lublink en Antony Kestens, allen kooplieden wonende te Heerenveen.

Bewoners

sample imageIn de loop der jaren hebben vele vooraanstaande Heerenveense burgers de Feitshuizen bewoond. Zij waren ook bedoeld voor verhuur aan de toenmalige Heerenveense elite. We noemen in dit verband de huisnummers van noord naar zuid met daarbij steeds een selectie van de bewoners, die dat pand bewoonden. We gebruiken daarbij de huidige straatnaam Burg. Falkenaweg. Huisnr.34: mr. molenaar Andries v. Riesen - 29jr. directeur Thialf. Huisnr.36: in 1938 totale verbouw t.b.v. burgemeester J. J.G.S. Falkena (was bewoner van 1939 t/m 1951) wed. Andries Gaastra - stichter Batavus (beide panden nu samengevoegd tot winkelpand gewijzigd in huisnr.32). Huisnr.38: houthandelaar Willem v. Riesen - 20jr. president Thialf (1908-1933). Huisnr. 40 Hendr. Jan Nassau Noordewier - directeur Rijks HBS. Pand met huisnr 40 is door ingrijpende verbouwing exterieur en met nieuwe aanbouw omgetoverd tot een appartementen complex.

Actie Werkgroep Oud Heerenveen

sample imagePersbericht:De Werkgroep Oud Heerenveen komt in actie tegen de in haar ogen verkwanseling van de historische Feitshuizen aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen. Een projectontwikkelaar wil de panden grondig verbouwen. De werkgroep heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen het bouwplan. Zij vindt dat de voorgenomen uitbreiding „wezensvreemd" is. De architectuur is zo dominant en overheersend dat „de expressie" van de Feitshuizen teniet, wordt gedaan, aldus de groep. Twee van de Feitshuizen zijn al samengevoegd tot het winkelpand. Nummer 36 waarin De Hypotheker zat wordt nu „bedreigd" door in grijpende verbouw, aldus de werkgroep. Al is welstands commissie Hûs en Hiem al akkoord gegaan met de tekeningen. Nummer 38 was de predikantswoning, die ging tijdens de Tweede Wereldoorlog door brand verloren en is nadien nooit meer opgebouwd.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Werkgroep Oud Heerenveen