Cultuurhistorisch Erfgoed

Burgemeester Falkenaweg 105 t/m 113

Het ensemble is gebouwd als een complex van vier bouwblokken van elk twee woningen. Van de monumentale panden zijn de kadestrale nummers. HRV01-B-1556-1557-1558-1669-1560. Drie van de acht woningen zijn dermate aangetast (nummer 103, 115 en 117) dat ze niet als monument zijn aangemerkt.

Locatie

Dit ensemble van vijf woningen staat aan de Burgemeester Falkenaweg, het historische ontwikkelingslint van Heerenveen. Nummer 105 is onderdeel van een dubbele woning, waarvan numnmer 103 niet monumentwaardig is. Nummer 107 en 109, 111 en 113 zijn dubbele woningen. De panden staan kort op de weg, de voortuinen worden van het trottoir gescheiden door een laag, gemetseld muurtje.

Bouwvolume

Ensemble van drie dubbele woningen, waarvan nummer 103 in het meest linkse dubbele woonhuis niet monumentwaardig is en derhalve niet beschreven wordt. De woningen zijn in één bouwstroom gebouwd en hebben gelijke bouwvolumes, maar verschillende gevels. Begane grond met verdieping onder de kap op een rechthoekige plattegrond.

Gevels - kunst - ornamentiek

Van de drie dubbele woningen zijn de gevels gelijk wat betreft de begane grond. Variatie zit in de eerste verdieping met kappen. Gevels zijn opgetrokken uit lichtgrijze baksteen in kruisverband, verticale en horizontale banden van rood metselwerk. Verdiept entree aan de buitenkant, daarnaast twee grote schuifvensters. Siermetselwerk met hanenkammen of segmentbogen boven de vensters en opengewerkt metselwerk boven de entree. Gevel van verdieping van nummer 105: rechterdeel van voorgevel loopt door als dakkapel met samengesteld venster, siermetselwerk, attiek en arkeltorentjes in kleuren grijs en rood. Gevel van verdieping van nummer 107 en 109: geveldeel met entree loopt door als dakkapel met venster met segmentboog, decoratief boogveld en trapgevel in kleuren grijs en rood. Gevel van verdieping van nummer 111 en 113: puntgevel over gehele pandbreedte met per woning dubbele schuifvensters met segmentboog, decoratief boogveld, arkeltorentjes en gevelbanden in kleuren grijs en rood.

Vensters, deuren en dak

De meeste vensters zijn schuifvenster met een bovenlicht. Overwegend witte kozijnen. Enkele bovenlichten hebben glas-inloodramen. Siermetselwerk in verschillende kleuren, glas-in-lood-ramen, arkeltorentjes, boogvelden, attieken en trapgevels. Variatie in kapvormen. Nummer 105: afgeknot tentdak met rode gegolfde pannen en witte houten dakgoot. Nummer 107 en 109: Plat dak met aan de voorgevel een lessenaarsdak met respectievelijk bruine gegolfde dakpannen en rode gegolfde Friese dakpannen. Gezamenlijke dakkapel in midden van dak. Donkergroene bakgoot beschilderd met witte bogen. Nummer 111 en 113: afgeknot zadeldak met nok loodrecht op rooilijn, zeer korte dakschilden, bedekt met bitumeuze dakbedekking.

Wijzigingen

Alle woningen zijn aangetast door wijzigingen: vervanging van oorspronkelijke dakpannen, toevoegen van dakkapel, nieuwe kozijnen. Bij de niet monumentale panden nummers 103, 115, 117 zijn de voorgevels voorzien van pleisterwerk.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Van waarde als vroeg voorbeeld van een planmatige uitbreiding door één ontwikkelaar langs een ontwikkelingslint met burgerlijke woningarchitectuur.
  • Stedenbouwkundige waarde: Het ensemble is van stedenbouwkundige waarde als tegenhanger van de dominante bebouwing aan de Burgemeester Falkenaweg van verspreide en vrijstaande bebouwing.
  • Architectuurhistorische waarde: Het pand is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van woningarchitectuur uit de vroege twintigste eeuw met kenmerken van de voergangsarchitectuur. Zorgvuldige variatie van gevels door kapvormen en gevelbeëindigingen met gelijke vormentaal. Van architectonische waarde zijn het siermetselwerk en de gevelbeëindigingen.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: Alle woningen zijn aangetast, maar de architectonische detaillering is voor het belangrijkste deel bewaard gebleven bij deze vijf panden. Ondanks de aantastingen is de ensemblewaarde goed bewaard gebleven.
  • Zeldzaamheid: Individueel zijn de woningen van een lage typologische zeldzaamheid. Als ensemble hebben de woningen een hoge zeldzaamheidswaarde.
  • Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.