Nieuwe kerk aan Europalaan

Op 24 februari 1965 heeft het bestuur van de Hervormde kerk Heerenveen-Schoterland de Leeuwarder architect ir. J. J. M. Vegter opgedragen, 2 ontwerpen voor een nieuwe kerk te maken. Het ene ontwerp is bestemd voor een terrein aan de Europalaan, het andere voor een terrein aan de Van Kleffenslaan bij de Rijkskweekschool. Als de plannen klaar zijn, zal een keuze worden gedaan. Het kerkbestuur heeft inmiddels een optie genomen op het terrein aan de Europalaan. De moeilijkheid met het andere terrein is, dat daar zeer waarschijnlijk de sporthal van de gemeente Heerenveen zal komen.

Inzamelactie

sample imageOp Paaszondag 12 maart 1966 is de inzamelactie van de Hervormde gemeente Heerenveen begonnen ten bate van de bouw van een nieuwe kerk aan de Europalaan. Deze actie gaat door tot de kerk er staat. Die dag is er ook een kanselafkondiging gehouden, waarin de actie voor de bouw van de nieuwe kerk aan de Europalaan is ingeleid. In het april-nummer van „Hervormd Heerenveen", kan men kennis nemen van het aktie-programma en zal men geregeld van de stand van zaken op de hoogte worden gehouden. In eerste instantie is er honderdduizend gulden nodig, waarvan de eerste tienduizend gulden al binnen zijn.

Predikant „heide" eerste paal

sample imageOp 4 januari 1968 ging de eerste heipaal voor de nieuwe Nederlands hervormde kerk aan de Europalaan vakkundig de grond in. Ds. M. J. W. Zevenboom heeft zich daar zichtbaar voor ingespannen. Ondanks de kou was er voor deze officiële gebeurtenis behoorlijk veel belangstelling, er waren kerkvoogden, ouderlingen, diakenen, lidmaten, een afvaardiging van architectenbureau J. J. M. Vegter uit Leeuwarden en werknemers van het aannemersbedrijf Visser NV uit Leeuwarden. Op de locatie waar de nieuwe kerk gebouwd wordt, werd jaren daarvoor nog geschaatst en aan de westzijde van de kerk, waar nu de Scheltingaflat staat, werd gespeeld in jongensstad wat toen voor de jeugd was aangelegd. Meer hierover vind u in de rubriek Gebouwen en Omgeving van deze website de pagina Jongensstad.

Nieuwe Kerk 15 november 1968 klaar

sample imageVoor Kerst 1968 zullen de hervormden van de 900 lidmaten tellende wijkkerk Schoterland bezit kunnen nemen van hun nieuwe kerkruimte aan de Europalaan. Het met een lessenaarsdak getooide kerkgebouw is een opvallend geheel geworden. Vooral door zijn kleuren, fel afstekende witte en zwarte tinten, maar niet minder door zijn moderne architectuur. De kerk werd ontworpen door ir. J. J. M. Vegter uit Leeuwarden en biedt met zijn open klokketoren een bijkans vrolijk tegenwicht aan de rechtlijnige, strakke flatgebouwen in de omgeving. In niets van de nieuwe kerkruimte is de oude kerkvorm nog terug te vinden.

Ook het oude 18e eewse pijporgel moest het afleggen tegen de nieuwe tijd. Men kon het bezwaarlijk handhaven in een eigentijdse omgeving. Overplaatsing zou bovendien ook financieel niet haalbaar zijn geweest. Er komt nu een modern transistor-orgel voor in de plaats. Op vrijdag 10 mei 1968 wapperde de vlag fier op de toren van de in aanbouw zijnde kerk, hierbij bereikten de betonnen sprieten van de kerktoren hun definitieve hoogte van 24 meter. Om 12 uur was de toren volgegoten met beton. Nu is het wachten op een klok die binnenkort naar boven gehesen zal worden. De kerk staat op dat moment nog volledig in een hekwerk van steigers. Op 15 november is de kerk klaar.

Ontwerp van de kerk

sample imageArchitect ir. J. J. M. Vegter ontwierp ook een grote kerkzaal voor 600 zitplaatsen, voorzien van kleurrijke lichtgewicht stoelen in afwisselend rood en zwart, met een vaste, strakke kansel in het midden en cilindervormige lichtopeningen in het sterk hellende dak. De kerkruimte doet groot en licht aan, al valt dat buiten minder in het oog. Aan de westkant ligt een aantal kleinere vertrekken, waaronder een consistoriekamer en een predikantenkamer, toiletten, een buffet en een kantoor. Aan die zijde is ook de buitenmuur het meest levendig.

Europalaankerk - een modern ontmoetingscentrum

sample imageVoor de Hervormde gemeente in Heerenveen betekent de nieuwe kerk, waarvoor de leden zelf 130.000 gulden opbrachten, ongetwijfeld een aanwinst. Als modern, aan nieuwe inzichten aangepast ontmoetingscentrum voor een levende gemeente lijkt het gebouw zeker geslaagd. Op de soepel zittende kunststofstoelen moet straks het laatste heimwee naar de oude „houten broek", het 20 registers tellende grote orgel, de harde bruine banken, de „kreake" en alles wat nog meer de sfeer van dat oude vertrouwde kerkverleden ademt, wel snel vedwenen zijn. Op zondag 1 december 1968 is het gebouw, dat in een brief van de kerkeraad "Europalaankerk" wordt genoemd, officieel in gebruik genomen.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Delpher kranten

Klik hier voor de herontwikkeling van de Europalaankerk en nieuwbouw Trinitas in 2012.

Klik hier het fotoalbum van de Europalaankerk.