C. De Wolff Konstruktiebedrijf

De oprichter, de heer C. de Wolff, was in 1954 werknemer bij Machinefabriek De Witte in Heerenveen, waar hij met veel plezier werkte. Omdat een eigen bedrijf zijn wens was, besloot hij samen met zijn vrouw voor hun zelf te beginnen. Samen wilden ze een bedrijf opbouwen en al hun energie werd daar ingestoken. De heer De Wolff begon in het jaar 1961 in een schuur die werd gehuurd van de heer Jippe Hogeveen aan de Gedempte Molenwijk 2a (momenteel de achterkant van Lederhuis Pasveer). In 1963 had De Wolff 4 knechten in dienst en werd de gehuurde schuur te klein. Het werd dus tijd om uit te breiden.

Uitbreidingen 1963 - 1986

sample imageDe heer De Wolff vroeg op 1 oktober 1963 een bouwvergunning aan bij B. en W. van de gemeente Heerenveen, voor het bouwen van een werkplaats met woning op het perceel kadestraal bekend, sectie A nummer 4103 tussen de Hesselstraat en de Jan Gijse Weeninkstraat. De bouwvergunning is verleend op 25 november 1963. Het ontwerp is van architect Jac.Plat, wonende te Heerenveen, bouwkosten waren totaal Fl.49,250,-. De werkplaats met woning was gelegen aan de Hesselstraat no.2. Op dit perceel heeft ooit een watermolen gestaan, bij de bouw van de woning vond men in de grond nog oude fundamenten van de molen. In 1965 moest de werkplaats van de heer De Wolff alweer worden uitgebreid omdat deze te klein werd en i.v.m. de toenemende werkzaamheden, daarvoor vroeg hij op 10 maart 1965 een bouwvergunning aan voor het bouwen van een konstruktieloods, de bouwvergunning hiervoor is op 24 maart verleend onder die voorwaarde dat de buitenmuren moeten worden opgetrokken in gelijke steensoort en kleur als de bestaande werkplaats. De bouwsom bedroeg Fl.48.000,-. In november 1968 wordt weer een aanvraag bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van de woning, in de bouwvergunning is het nieuw gedeeltelijk perceel 4108 toegevoegd en is de woning geadresseerd Hesselstraat no.1, het ontwerp is van architect Bosma, van Houten en Van der Tas, bouwsom bedraagt Fl.25.000,-.

Door de vele bouwaanvragen voor uitbreidingen bewijst wel dat de zaken goed gingen want er volgen nog een aantal uitbreidingen, want op 24 oktober 1969 wordt er een aanvraag bouwvergunning ingediend voor de bouw van een bedrijfsruimte (2e fase) op de percelen 4398, 4399 en deels 4340, de bouwvergunning wordt verleend op 17 november 1969, de bouw van deze bedrijfsruimte is in eigen beheer. Een jaar eerder, namelijk in oktober 1968, ondertekende de eigenaren van aan en nabij gelegen percelen een verklaring, dat zij geen bezwaar hebben voor de uitbreiding van een fabrieksruimte, het dempen van een sloot en het maken van een uitrit op de Kempenaerssingel. De volgende aanvraag bouwvergunning is van 1 november 1971 voor het bouwen van een garage, de bouwvergunning is verleend op 8 november 1971, zes jaar later vind er weer een verbouwing en uitbreiding plaats van hun woning en een uitbreiding van de kantoorruimte van het bedrijfspand op perceel 4339, de bouwvergunning hiervoor is verleend op 15 augustus 1977. In 1986 vond er nog een uitbreiding plaats met een opslagloods, hiervan heb ik geen gegevens gekregen. Een leuke bijkomstigheid is dat dhr. De Wolff een grote liefde voor dieren had, bij de woning van De Wolff aan de Hesselstraat hield hij kippen, geiten, schapen, paarden en natuurlijk ook ganzen waar bewonders in onze wijk veel plezier van hebben gehad, zij mochten de dieren voeren en liepen langs het hek om de geiten, schapen of paarden te aaien of een stukje brood te geven.

Bouw van zeiljachten

sample imageHet bedrijf produceerde onder andere staalconstructies; als voorbeeld noemen wij de loopbruggetjes over de Lindegracht, het staalskelet voor de grote brug in de snelweg A6 door het Tjeukemeer. Voor de bouw van Thialf en het voormalige gebouw van Tektronix in Heerenveen-zuid werden alle staalconstructies geleverd. Ook werden door De Wolff stortbakken voor beton en cement gefabriceerd. Dit was een eigen ontwerp en vinding van De Wolff. De stortbakken werden dan ook exclusief door De Wolff gefabriceerd en geleverd aan alle betoncentrales door het hele land en werden geëxporteerd naar andere Europese landen.

Eind jaren '60 ging het bedrijf zich naast de konstruktiebouw toeleggen op de bouw van zeiljachten. Samen met Bouwe van Wijk uit Woubrugge, deze deed de verkoop, Klaas Bos uit Nieuwebrug, deze betimmerde en schilderde de jachten, werd het WIBO jacht ontwikkeld waar De Wolff het casco voor bouwde. Elke week rolden er twee casco's de bedrijfshal uit. Jaren later werden er ook nog casco's gebouwd zoals de Noordzeekotter en een eigen ontwerp De Wolf(vlet).

Verhuizen

sample imageIn 1990 verhuisde het bedrijf naar industriegebied "het Kanaal" waar het nog steeds is gehuisvest aan lt Dok. Het bedrijf houdt zich nog steeds bezig met de staalconstructiebouw. De activiteiten zijn uitgebreid met onder andere het bouwen en onderhouden van windmolens en een poedercoating- en verfbedrijf. Aan de Hesselstraat zijn de voormalige woning van De Wolff en de bedrijfspanden in 1999 gesloopt. Op deze locatie zijn, naast een nieuwe woning voor familie De Wolff, de appartementencomplexen "de Tjonger", "de Kuinder" en "Kempenaersstate" gebouwd.

Klik hier voor het fotoalbum van Konstruktiebedrijf C. De Wolff.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief C. De Wolff