Chr.kleuterschool Blier Begjin 1963

Op 17 januari 1963 stellen B. en W. van Heerenveen, tijdens een vergadering, de Raad voor een perceel grond aan de Van Dapperenstraat, hoek Hesselstraat aan het bestuur van de Vereniging voor Chr. Kleuteronderwijs over te dragen. Het perceel was groot 1680 m 2, de verkoopprijs was ƒ13.50 per m2, inbegrepen 0,50 voor hoekterrein. Op 21-01-1963 heeft de Raad van de gemeente Heerenveen besloten om het perceel grond over te dragen, voor het bouwen van een tweede christelijke kleuterschool te Heerenveen.

Aanbesteding-bouwvergunningen-bouw 1963/1964

sample imageOp 14 maart 1963 werd er een bouwvergunning aangevraagd door de Vereniging voor Chr. Kleuteronderwijs te Heerenveen, voor het laten bouwen van een christelijke kleuterschool op een perceel aan de Van Dapperenstraat, hoek Hesselstraat te Heerenveen, het adres van de school werd Hesselstraat 1. Het schoolgebouw werd ontworpen door Acrchitectenbureau Bosma en van Houten.

Namens het Bestuur van de Chr. Kleuterschool te Heerenveen is op 12-04-1963, door het Architectenbureau J. Bosma en L. van Houten te Drachten-Heerenveen, na gehouden onderhandse aanbesteding, opgedragen het bouwen van een kleuterschool aan de Van Dapperenstraat, hoek Hesselstraat door onderstaande bedrijven.

De bouwvergunning werd door B. en W. van de gemeente Heerenveen op 16 april 1963 verleend. Rijksgoedkeuring was verleend op 6 maart 1963. De te bouwen school kreeg 2 leslokalen, 2 garderobes, hal met fraaie mozaïekvloer, 2 wc units, een bergruimte voor leermiddelen en een kantoor voor het hoofd van de school. Aan de achterzijde van de school werd een speelplein met gazon en zandbak aangelegd en een berging geplaatst voor het spel- en speelmateriaal. Start bouwwerkzaamheden was medio 1963, tijdens de bouw van de school werd aan de achterzijde van de school, een huurwoning gebouwd met het adres Van Dapperenstraat 2, in 1984 is er een berging bij gebouwd. Deze woning is in 2000 afgebroken en per 09-12-2002 is het huisnummer 2 gebruikt voor een uitbreiding van de moskee. (zie bouwwerkzaamheden moskee)

Opening dinsdag 2 juni 1964

sample imageOp 3 juni 1964 vond de opening van de school plaats, mevrouw H.Huisman, de echtgenoot van de burgermeester van Heerenveen, kreeg eerst bloemen van de 6 jarige Janneke Hoekstra aangeboden en ontving daarna van Frits van de Wal en Anneke Falkema een reusachtige symbolische sleutel om de deur van de school te openen. Door aan touwen een doek weg te trekken, onthulden de kleuters een sierlijk smeedijzeren versiering aan de buitengevel waarin, behalve de naam van de school, twee spelende kinderen (een jongen en een meisje) was verwerkt, deze versiering was door de Wolvegaster smid Jan Pel gemaakt naar een ontwerp van kunstenaar Frits Klein.

De school had een mooie en moderne en doelmatige uitstraling. De hoofdleidster was mejuffrouw de Boer en de andere leidster was mejuffrouw Streef. De kleuters waren tot die tijd verdeeld over een pand in Heerenveen Noord en in het verenigingsgebouw achter de gereformeerde kerk (Kruiskerk) aan de Burg.Falkenaweg. De sluiting van de school is bij mij nog niet bekend, in de Leeuwarder Courant van 03-03-1979 vinden we de laatste advertentie voor opgave nieuwe leerlingen voor het nieuwe schooljaar 1979/1980 voor kleuterschool Blier Begjin.

Openschool en Alfabetiseringsproject 1981-1883

sample imageIn 1982 was het schoolgebouw ingericht als onderkomen voor een uniek Open School en Alfabetiseringsproject wat geleid werd door Jeannette Nanninga uit Sneek, dat blijkt uit een artikel over een vernield schoolraam, geplaatst in de Leeuwarder Courant van 06-02-1981 en een door de Culturele Raad van Heereveen geplaatste vacature van 03-07-1982 voor een medewerker/ster in een partime-functie durende tot 01-01-1983. Wat voor invulling het schoolgebouw tot 1991 heeft gehad is niet bekend.

Şefaat Moskee 1991

sample imageTot 1985 deelde de Turkse- en Marokaanse gemeenschap samen een gebedsruimte. Toen het gebouw moest worden gesloopt kwam er een andere ruimte vrij aan de Burg.Falkenaweg die in 1990 ook weer onder de slopershamer viel. Daarom is het voormalige schoolgebouw in maart 1991 door de Turks Islamitische gemeenschap gekocht voor ƒ 210.000. In totaal kostte de moskee met inrichting ƒ 330.000. Van dat bedrag heeft de Turkse gemeenschap in Heerenveen, die bestond uit zestig gezinnen, een ton bijelkaar gespaard. De rest kwam van andere Turkse groepen uit Nederland, Duitsland, België en zelfs Oostenrijk. Het was de eerste echte moskee van Friesland.

Op 6 maart 1991 is een bouwvergunning aangevraagd door de Turks Islamitische gemeenschap voor de verbouwing van het voormalige schoolgebouw tot een Turkse Moskee. B. en W. van Heerenveen hebben op 24 april 1991 besloten een bouwvergunning te verlenen voor het gedeeltelijk veranderen van het schoolgebouw tot moskee. In 1991 werd de gevel en de schoorsteen gewijzigd, de schoorsteen werd omgebouwd tot minaret in een verkleinde uitvoering. De minaret was van roestvrij staal en werd rond de oude schoorsteen gebouwd, bouwbedrijf L. van der Meulen B.V. was verantwoordelijk voor de bouwwerkzaamheden.

Op 24 mei 1991 heeft de Turks Islamitische gemeenschap een aanvraag bouwvergunning ingediend voor het vergroten van de moskee, B. en W. van Heerenveen hebben op 17 juli 1991 besloten hiervoor een bouwvergunning te verlenen, bouwbedrijf L. van der Meulen B.V. was verantwoordelijk voor de bouwwerkzaamheden. In 1998 werd door ditzelfde bouwbedrijf een minaret geplaatst. De woning aan de van Dapperenstraat 2 werd in 2000 afgebroken en de grond die daardoor vrij kwam werd in 2002 gebruikt om de moskee te vergroten met een gebedsruimte en een woning voor de imam, ook dit werd door het bouwbedrijf L. van Meulen uitgevoerd ten behoeve van de Turks Islamitische gemeenschap.

Opening Şefaat Moskee 1992

sample imageOp zondagmiddag 12 april 1992 vond de officiële opening van de moskee plaats, burgemeester drs. Herman Reinders heeft onder grote belangsteling de openingshandeling verricht, daarbij waren de Turkse gemeenschap, theologe en islam kenner Corry Nicolai, Ds. Coen Wessels van de Raad van kerken en wijkbewoners aanwezig.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief gemeente Heerenveen - Delpher kranten