Korenmolen De Hoop aan de Oude Molenweg

sample imageDe Oude Molenweg ontleent haar naam uiteraard aan een molen. In de jaren na 1870 werden er verschillende molens in Heerenveen bij gebouwd. De stoommachines waren te duur en men stond heel wantrouwend tegenover de “vuurmachines “ De kolen waren toen destijds duur en wind kostte niets. In 1873 kreeg Simon Slagman toestemming van Gedeputeerde Staten van Friesland voor de bouw van een nieuwe molen ten zuiden van de toenmalige bebouwing. De nieuwe Korenmolen had een vlucht(wiekslag)van 21.5 meter. De heer Slagman was knecht geweest op de molen Welgelegen aan de Fok. Van het bijbehorende molenhuis ging het verhaal dat het behekst was omdat er geen enkele spijker in verwerkt was. Alle verbindingen waren met houten pennen gemaakt. De heer Slagman adverteerde in 1874 met varkensvoer, gort en boekweitmeel en het best bakkend roggebloem.

De molen werd tot korenmolen “De Hoop” gedoopt

sample imageIn 1880 kwam de molen in handen van Jan Johannes van de Leij, deze kwam naar Heerenveen omdat een dorpsgenoot (Vrouwenparochie )hier een goed lopend bedrijf had. De molen werd gedoopt tot korenmolen De Hoop. Na het vertrek van Johannes van de Leij werd Her-mans Albertus Vosman uit Sneek de nieuwe eigenaar. Ter gelegenheid van zijn huwelijk met E.Plasma (1887)gaf hij een vierpagina tellend “Nieuwe Opregte Huwelijksbode” uit in plaats van kaartjes te versturen. Het echtpaar maalde de molen van 1886 tot 1894, hier na vertrokken ze naar de molen “het Lam” te Leeuwarden.

Nieuwe molenaar

sample imageDe meesterknecht Sjoerd Jacob Voetberg uit Heerenveen, die al een jaar bij Habermehl in Nieuwveen in dienst was, kreeg de vrije hand en hield de molen van Habermehl draaiende. Een jaar later kwam zijn broer Wiebe om te helpen. Enkele jaren later trouwde Sjoerd met de molenaarsdochter Christina Sophia en keerde met haar terug als korenmolenaar naar Heerenveen (1894-1910). Toen de heer Voetberg molen de Hoop in Heerenveen over nam, liet hij per advertentie weten dat hij de klanten even goed zou bedienen als zijn voorganger. Diversen knechten had hij in dienst zodat de zaken goed konden lopen, o.a. zijn broer Wiebe Voetberg, Sake Heemstra (1905-1907) en Marten Meester (1907-1910). Nicolaas Habermehl, zoon van Dirk Nicolaas Habermehl, moest van zijn moeder het vak onder vreemden leren en ging in de leer bij zijn zwager Sjoerd in Heerenveen. Thuis kreeg het echtpaar Voetberg een zware slag te verwerken. Op tragische wijze kwam hun negenjarige dochter Geesje op 17 september 1904 te overlijden. De kinderen van de Gereformeerde School legden op haar grafje een bloemen krans. Misschien was dat de reden, dat het echt paar besloot om naar de Verenigde Staten te emigreren in 1910.

Afbraak molen de Hoop

 • In 1912 werd de molen “De Hoop” publiek verkocht en overgeplaatst, de onderbouw werd steen voor steen afgebroken en in Oudleusen steen voor steen weer opgebouwd.
 • In 1922 werd deze achtkantige stellingmolen van Oudleusen naar Losser(Overijssel) verhuist.
 • In 1926 werd de molen buiten bedrijf gesteld.
 • In 1943 ontwiekt.
 • In 1953 onttakeld.
 • In 1970 werd de onderbouw afgebroken.
 • De maalstoel werd aangekocht door het Palthe museum in Oldenzaal en daar tentoongesteld. Het bijbehorende molenhuis bleef na verdwijning van de wiekdrager bestaan, het is eerst een winkel geweest en later een woonhuis. Het is het huis aan de Oude Molenweg wat dwars op de weg geplaatst is. De sloot waar de granen en melen af en aan werden gevoerd, is nu een deel van de straat.

  Oproep voor documenten en beeldmateriaal

  sample imageVoor de geschiedenis van "molen de Hoop" ben ik op zoek naar documentatie en beeldmateriaal; zoals dia's, negatieven en foto's. Contact hierover kan via het mailformulier. Aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst. Fotomateriaal wordt door mij gescand en weer terug bezorgd, digitale foto's zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor diegene die materiaal aangeleverd heeft kan een link of bronvermelding opgenomen worden in de website.